Forældres skyld unge drikker

Kommune henviser til forskning

Borgmester Hanne Bæk Olsen på mission for at møde de unge i nattelivet i april. Det havde minimal effekt på alkoholindtagelsen.

Silkeborg Kommune har nu en ny teori om, hvorfor det ikke er lykkedes at stoppe den torsdagsdruk, som får op mod hver fjerde elev til at pjække fra HG på handelsskolen om fredagen: Det er forældrenes skyld.

Kommunen henviser til en forskningsrapport fra Aarhus Universitet, der konkluderer, at forældrene viser de unge tillid fremfor at sætte grænser. Og det misbruger de unge til at udvikle en "usund drukkultur."

Med rapporten fra Center for rusmiddelforskning i hånden appellerer kommunen nu til Silkeborgs forældre om at løse fraværsproblemerne i HG-klasserne på handelsskolen: Forældrene skal tage ansvar.

Vil konfrontere forældre på indkøbsaften

Konkret vil kommunen forsøge at få kontakt med forældrene på Torvet, når byen den 1. august holder sent åbent i butikkerne.

Her vil det forholdsvis nyoprettede "Dialogforum", som består af bevillingsnævnet, politiet og restauratørerne, forsøge at komme i dialog med forældrene til de unge, der færdes i byens natteliv.

Dialogforum blev oprettet for at knække fraværskurven, hvor hver fjerde elev udeblev fra HG-klasserne på handelsskolen fredag morgen efter torsdagsdruk. En undersøgelse i maj viste, at dialogen kun havde nedbragt fraværet med tre procentpoint til 22 procent.

Men nu prøver kommunen altså igen.

- Dialogforum sætter de unges forældre stævne og lægger op til en diskussion med forældrene om deres rolle i forbindelse med de unges alkoholindtag. Temaet for arrangementet er "Nattelivets dialog - hvem har ansvaret for den gode fest?, lyder det i pressemeddelelsen fra borgmester Hanne Bæk Olsen, der repræsenterer bevillingsnævnet på forældreaftenen.

Bevillingsnævnet lod øllet strømme videre

Hanne Bæk Olsen er som borgmester født formand for bevillingsnævnet, der har politichefen som næstformand og desuden består af en repræsentant for restauratørerne og en repræsentant for for de ansatte i nattelivet, i dette tilfælde 3F.

Bevillingsnævnet har ikke ønsket at benytte sin mulighed for at gribe ind overfor de unges torsdagsdruk ved at lukke for udskænkning tidligere på natten, men har i stedet oprettet et nyt nævn: Dialogforum, som nu altså forsøger at få forældrene til at tage ansvaret for den mislykkede indsats mod druk.

Arrangementet løber af stablen på Torvet i Silkeborg den 1. august fra klokken 19-22.

Bevillingsnævnets formand, borgmester Hanne Bæk Olsen (S), forklarer i de regionale nyheder klokken 19.30 mere om, hvorfor hun har valgt at sende ansvaret for de unges alkoholindtagelse over på forældrenes skuldre.