Badning i Almind Sø frarådes

Der er konstateret alger i søen, der kan være giftige

Foto: Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune advarer vinterbadere om at hoppe i Almind Sø, da vandet i øjeblikket er fyldt med en art røde blågrønalger.

Algerne ligger i vandoverfladen, og er fastfrosset i isen ved Øster Søbad, som er et populært sted for vinterbadere.

Silkeborg Kommune anbefaler derfor, at der ikke bades så længe den rødlige farve er synlig.

De røde alger er sandsynligvis en art af blågrøn alge, der som regel lever på dybt vand. Algerne kan være giftige og give gener i form af hudgener, hovedpine og kvalme m.v.

Forurening farvede en bæk ved Hasselager blodrød

- Vi følger situationen nøje, og der vil blive opsat skilt ved Østre Søbad med oplysning om, at badning frarådes. Når situationen forbedres, vil skiltet blive fjernet, lyder det fra Silkeborg Kommune i en pressemeddelelse.

Hvis Vestre Søbad er upåvirket, kan der bades her i stedet. Vær dog opmærksom på, at algerne kan flytte sig til andre steder i Almind Sø, hvis vinden vender.

Se herunder, hvor Almind Sø og Østre Bad ligger: