Allinggård Søs fremtid usikker: - De ødelægger et kulturlandskab

Den menneskabte sø ved Allinggård skal måske atter være en å. Kommunen vil fjerne en dæmning for at give passage for dyr og fisk på bekostning af søen

02:22

Den kunstige sø ved Allinggård skal måske i fremtiden laves om til en å for at skabe passage for fisk og dyr.

Ved Allinggård Sø er der masser af fredelig natur, men snart kan søen være en saga blot. Statslige vandplaner kan nemlig betyde, at vandet skal løbe igennem området på en helt anden måde.

Og ændringerne i vandets forløb er ikke noget, der falder i god jord hos flere af naboerne.

Læs også Tange Sø er nu politisk strid i Silkeborg Byråd

- Jeg blev totalt chokeret og tænkte, at man da ikke kunne finde på at ødelægge sådan et kulturlandskab og så fantastisk en natur, siger Bjarne Jacobsen, der er formand for Ans og Grønbæk Lokalråd, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Jeg blev totalt chokeret og tænkte, at man da ikke kunne finde på at ødelægge sådan et kulturlandskab og så fantastisk en natur.

Bjarne Jacobsen, formand for Ans og Grønbæk Lokalråd

Årsagen til at søen måske skal væk er, at der ifølge vandplanerne ikke må være spærringer i søer og åer. Og så er der desuden fokus på at hæve vandkvaliteten.

- Vi kan ikke få fri passage for dyr og fisk, og derfor har dyrelivet herude ikke de optimale rammer, siger Claus Løwe Klostergård (Alternativet), der er formand for klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune. 

Inden søen blev kunstigt skab for 100 år siden, løb en å igennem området. Siden har man bygget en dæmning, og det er den, der skal fjernes for at give frit løb for fiskene. Og det kan betyde søens død.

Lokalrådet er lodret uenige i kommunens priotering af naturen i Allinggård.

Forslag til en alternativ løsning

Beboerne i området har dog et forslag til en alternativ løsning, så søen ikke skal fjernes. De vil nemlig lave en kunstig å.

- Der er ikke meget fiskepassage, som det er nu, og derfor har vi i lokalrådet foreslået, at man laver et stryg, der deler vandstrømmen, så man har halvtreds procent ned igennem stryget og halvtreds procent igennem til søen, siger Bjarne Jacobsen.

Læs også Modtager flere hundrede sumpskildpadder: Men der er stadig mange i naturen

Kommunens biologer tror dog ikke på ideen, for selvom lokalrådets forslag muligvis ville hjælpe fisk og dyreliv med at passere, mener biologerne ikke, at det ville løse udfordringen med vandkvaliteten.

- Hvis vi kan tilgodese begge dele, så synes jeg, det ville være fantastisk, men hvis vi ikke kan få den vandkvalitet, vi gerne vil have herude, så nytter det ikke ret meget at lave det omstryg, siger Claus Løwe Klostergård.

Søens naboer er dog meget uenige i kommunes måde at prioritere god natur. For ifølge dem bliver der kraftigt forskelsbehandlet mellem dyrearterne.

Allinggård Sø ligger i et naturskønt område nord for Silkeborg. Foto: Google Maps

- De der fisk har en eller anden forrang for de kulturværdier, der er med andre dyr. Det er helt galt, specielt de kulturværdier, som vi i lokalsamfundet synes, man skal værne om.

Flere undersøgelser er netop igangsat, og det forventes at klima- og miljøudvalget til august igen vil drøfte, hvad der skal ske med Allinggård Sø.