Akutlægebilen har haft travlt

Siden opstarten i juni 2009 har akutlægebilen i Silkeborg rykket ud 3500 gange og reddet 74 menneskeliv

Efter akutlægebilen i Silkeborg blev døgndækkende 1. juni 2009 har den kørt knap 3500 udrykninger svarende til godt 6 udrykninger i døgnet i gennemsnit som spænder over dage med 1-2 udrykninger og dage med op til 12 udrykninger.

I denne periode har ikke mindre end 74 personer direkte reddet livet pga lægebilens indsats.

Et meget flot resultat, man skønnede forsigtigt at mellem 10 og 20 personer pr. år ville redde livet ved den døgndækkende indsats start, men dette tal er faktuelt så stort som 45 reddede liv pr. år.

Bag tallene gemmer sig at hele 22 af de 74 livredne er patienter, der er blevet genoplivede efter hjertestop, et meget flot resultat, der dels skyldes reddernes dygtige genoplivning, dels den effekt af medicinen og luftvejsbehandling som lægen i lægebilen behandler med og den aktive nedkøling af denne patientgruppe allerede i ambulancen på vej mod hospitalet.

Om kort tid bliver der installeret ultralydsapparatur i Akutlægebilen i Silkeborg, det betyder at lægen endnu bedre kan stille den rigtige diagnose, og visitere den rette patient til det rette hospital.