200 tons forurenet jord skal fjernes for at sikre grundvandet

Forurenet jord skal fjernes i Them for at beskytte grundvandet og ikke forurene boligejere

En kæmpe kran er ved at løfte en to tons tung gravko ind over produktionsbygningerne ved cykelproducenten Winthers i Them.

Her går et graverarbejde i gang, som skal fjerne 200 tons forurenet jord.

- Det er faktisk ikke specielt stort, men det er besværligt. Adgangsforholdene er ikke så gode, så vi er nødt til at løfte vores grej herind for at få jorden ud, fortæller Ole Møller fra Sweco, som står for miljøtilsynet ved opgravningen.

Ole Møller holder tilsyn og tager prøver fra opgravningen.
Ole Møller holder tilsyn og tager prøver fra opgravningen.

Her skal der ryddes op. Forureningen med klorerede opløsningsmidler stammer fra perioden fra 1963-85, hvor cykelproducenten blandt andet brugte trichlor til et affedtningsanlæg.

- Vi skal beskytte grundvandet mod fortidens synder. Fra dengang mand ikke havde nogen lovgivning på området, fortæller Morten Bondgaard, kontorchef for Miljø, Region Midtjylland og fortsætter.

- Det er et af de stoffer, vi har flest udfordringer med, da der er mange virksomheder, der har brugt det, siger Morten Bondgaard til TV2 ØSTYLLAND.

For over 50 år siden brugte virksomheden klorerede opløsningsmidler, som man dengang ikke vidste forurenede, og som ikke var ulovlige. 
For over 50 år siden brugte virksomheden klorerede opløsningsmidler, som man dengang ikke vidste forurenede, og som ikke var ulovlige. 

Tidligere er det brugt meget i industrien til at affedte metal – og i forbindelse med tøjrensning, og dengang vidste man ikke, at det forurenede, fortæller Morten Bondgaard.

- Der skal ikke ret meget spild til, før det kan forurene store mængder grundvand. I tidligere tider har man ikke været opmærksom på, at det er et stof, man ikke vil have ud i miljøet.

Sikre grundvandet og naboejendomme

I 2006 blev grunden i Them kortlagt, som det der kaldes vidensniveau 1, som betyder, at der er påvist aktivitet, der kan være forurening.

- Dem har vi 5.000 af i Region Midtjylland, fortæller Morten Bondgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Herefter har de undersøgt, hvor skadelig forureningen er – her har Region Midtjylland brugt 1,2 millioner kroner.

- Der var en påvirkning, og derfor finder vi, at det er vigtigt, at vi får gravet den kraftigste forurening væk, siger Morten Bondgaard.

Der skal kæmpe maskiner til for at opgrave 200 tons forurenet jord.
Der skal kæmpe maskiner til for at opgrave 200 tons forurenet jord.

Forureningen ligger fire til syv meter nede, hvor man vil fjerne omkring 200 tons. Det skal sørge for, at forureningen ikke fortsætter med at brede sig til grundvandet eller naboejendommene.

- Det har vist sig, at der har været en påvirkning af grundvandet. Der vil vi gerne stoppe den forurening, der er ved at ske. Det er vigtigt, at vi får gravet den kraftigste forurening væk, fortæller Morten Bondgaard.

Naboejendom sikret

I en af naboejendommene har der også været målt en påvirkning af indeklimaet. Det er derfor blevet sikret med ny gulvkonstruktion og udluftningssystem.

Det gule område markerer området, hvor de 200 tons jord er gravet op.
Det gule område markerer området, hvor de 200 tons jord er gravet op.

- Jeg er glad for, at vi får grebet ind, så vi kan afværge yderligere skade. Vi kan ikke være tjent med, at borgere kan få ødelagt indeklimaet i deres hus, og at grundvand trues i et område, hvor man lokalt har brug for at indvinde drikkevand, udtaler formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Region Midtjylland foretager cirka 200 undersøgelser af forurenede grunde om året. Her ved Them vil det tage omkring tre uger at få fjernet jorden. I alt vil det koste 850.000 kroner.

Det er i samarbejde med Silkeborg Kommune og Them Vandværk, at Region Midtjylland tager prøver, og holder øje med den fremtidige forurening af grunden.

quote Vi fjerner så meget som muligt af det, som vi kan fjerne, og som vi med sikkerhed ved er med til at påvirke grundvandet, og som siver ud i jorden under nabogrunde.

Morten Bondgaard, Region Midtjylland

Selvom man fjerner 200 tons og kernen af forureningen, så kan man ikke fjerne det hele.

- Vi fjerner så meget som muligt af det, som vi kan fjerne, og som vi med sikkerhed ved er med til at påvirke grundvandet, og som siver ud i jorden under nabogrunde, fortæller Morten Bondgaard.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra cykelproducenten Winthers, da direktøren er bortrejst.