Ø udvalgt til forsøg med kystbeskyttelse

Samsø Kommune er blevet udvalgt til et projekt, som skal beskytte øens kyst og dyreliv.

Blandt mange ansøgninger er Samsø Kommune blevet udvalgt i et forsøg, der skal beskytte kysterne.

Øen er nemlig en oplagt kandidat med over 100 kilometers kyststrækning og klitter, der slanger sig langs kysten.

Det nye projekt hedder Barreef og er ledet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og det skal hjælpe med at besvare, hvordan vi bedst beskytter vores kyster i fremtiden.

- Det er fantastisk, og det er jeg er stolt over. Jeg synes, det her projekt går hånd i hånd med de ambitioner, vi har på Samsø i forhold til biodiversitet og kystbeskyttelse, siger Michael Kristensen (S), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Samsø Kommune.

Stenrevet skal bestå af flere tusinde kubikmeter sten og bliver etableret omkring 100 meter ud fra Samsøs østkyst ved Strandskoven nord for Ballen Strand.

Samsø er ekstra interessant

DTU har oplevet en stor interesse for projektet, og der er kommet ansøgninger fra hele Danmark.

Men ansøgningen fra Samsø var ekstra interessant.

- Vi vurderer, at effekten af revet kan blive størst på Samsø. Det gælder både i relation til kystbeskyttelse og biodiversitet i havet, udtaler Jon C. Svendsen, projektleder og seniorforsker hos DTU Aqua, i en pressemeddelelse.

Stenrevet skal beskytte imod erosion af kysterne, som lider under klimaforandringernes stigende vandstande.

Derudover skal stenrevet være med til at fremme livet i havet, da det kan fungere som skjul for vigtige fiskearter og et sted for føde. 

Holdet bag Barreef forventer, at det kunstige stenrev skal hindre de store bølger (pilene) i at nå helt ind til stranden og på den måde beskytte kysten mod bølgernes erosion.
Holdet bag Barreef forventer, at det kunstige stenrev skal hindre de store bølger (pilene) i at nå helt ind til stranden og på den måde beskytte kysten mod bølgernes erosion.

Flere stenrev kan være på vej

Ifølge Michael Kristensen er der mange, som er positivt stemt over for projektet. 

- En af grundene til, at vi blev udpeget, udover at vi er et interessant sted, er, at der er stor opbakning. Der har indtil videre ikke været nogle negative holdninger i forhold til det her projekt, siger han.

Og hvis stenrevet lever op til forventningerne, vil der formentlig dukke flere op rundt om Samsø. 

- Så vil vi se, om det kan lade sig gøre, at vi selv organiserer noget. Det er helt klart vores idé at holde sådan et infomøde og spørge folk om de kunne tænke sig at lave et lav, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget. 

Anlægsarbejdet er sat til at begynde i vinteren 2023-2024.