20 nye møller i Aarhus Bugt

Har fået VVM-tilladelse til vindmølleprojekt

Havvind Århus Bugt har i dag fået en VVM-tilladelse fra Energistyrelsen til at opføre et vindmølleprojektet i Aarhus Bugt.

Selskabet har i dag holdt et møde, hvor nyhederne fra Energistyrelsen er blevet fremlagt. Det oplyser Søren Egge Rasmussen, der er formand for Havvind Århus Bugt i en pressemeddelelse:

- Det er glædeligt, at HÅB nu har fået svar fra Energistyrelsen om, at vores VVM-redegørelse er fyldestgørende, og at vi kan komme videre i planlægningen, siger han.

I kravene til det kommende vindmølleprojekt er det fastlagt, at der kan opføres 20 møller på op til 150 meter.

Kravet til møllerne er desuden, at de skal ligge fire kilometer fra kysterne på Samsø og Tunø. Den endelige udformning af opstillingen af møllerne skal HÅB nu arbejde videre med:

- Energistyrelsen konklusioner på VVM-rapporten og VVM-høringen er, at HÅB kan forvente at VVM-rapporten bliver godkendt med en række krav, som HÅB ikke får problemer med at overholde, vurderer Søren Egge Rasmussen