Sundhedsbølgen har tabt pusten: Flere overvægtige og usunde

32.000 svar i en ny undersøgelse fra Region Midtjylland viser, at udviklingen indenfor borgeres sundhed går den gale vej

02:04

På fire år er antallet af fysisk inaktive steget fra 18 til 20 procent, folk med usunde kostmønstre er steget fra 13 til 15 procent og svært overvægtige er steget fra 14 til 16 procent.

Det går den gale vej med motion, kost og svær overvægt i Østjylland. Det viser nye tal fra Region Midtjyllands Sundhedsprofil.

På fire år er antallet af fysisk inaktive steget fra 18 til 20 procent, folk med usunde kostmønstre er steget fra 13 til 15 procent og antallet af svært overvægtige er steget fra 14 til 16 procent, viser de 32.400 nye svar fra undersøgelsen 'Hvordan har du det?'. 

Undersøgelsen offentliggøres som Region Midtjyllands Sundhedsprofil i morgen d. 14. marts i Herning Kongrescenter.

Vi kan se at der er flere, der er stressede og der kan sagtens være en sammenhæng mellem vores mentale overskud og vores fysiske helbred.

Finn Breinholt Larsen, seniorforsker

- Det er overraskende, at det går denne vej. Det er som om, at den sundhedsbølge, som startede i 90'erne, har tabt pusten, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Måske skal årsagen findes i vores mentale helbred. 

- Vi kan se at der er flere, der er stressede og der kan sagtens være en sammenhæng mellem vores mentale overskud og vores fysiske helbred. Derudover kan det faktisk også være, at folk har fået nok af al den snak om sundhed, siger seniorforskeren. 

Høj motivation for et sundere liv

Den gode nyhed er, at flere kvitter smøgerne og færre har et risikabelt alkoholforbrug. 

På landsplan er antallet af rygere i en årrække faldet med ét procentpoint om året. Nu er tallet stagneret. I Region Midtjylland er antallet af rygere dog faldet med én procent fra 2013 til 2017.

Læs også Nina fik aggressiv akne til at forsvinde – sådan spiser du dig sundere

- Da vi lavede den første undersøgelse af denne type i 2001, viste tallene at 33 procent røg dagligt. I 2017 er vi nået ned på 16 procent. Det er en rigtig flot udvikling, og motivationen for at leve sundt er generel høj blandt borgere i Region Midtjylland. Vi i regionen og kommunerne skal derfor støtte dem, så de gør alvor af deres ønsker, siger Finn Breinholt Larsen.

70 procent vil, ifølge Region Midtjyllands Sundhedsprofil, gerne holde op med at ryge. Samtidig ønsker 61 procent at være mere fysisk aktive og 56 procent vil gerne leve sundere. 

02:00

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser blandt andet, at borgerne i Randers Kommune er blevet bedre til at kvitte smøgerne og drikke mindre mængder alkohol.

Luk video

Fokuseret indsats kan hjælpe

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle i folks helbred afhængigt af, hvor man bor.

Forskeren peger på, at hvis regionen for alvor skal løfte sundheden i de socialt dårligst stillede områder, så kræver det et tættere samarbejde mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, og samtidig at man også inddrager de praktiserende læger og private aktører som idrætsklubber, sociale foreninger og virksomheder.

Læs også Ekspert: Sådan giver du dit barn sunde vaner

- Vi ved fra særlige indsatser i England, at det kan lykkes at vende udviklingen - også i særligt udsatte områder. Men det kræver en meget fokuseret indsats, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen.

Annette Roed, der er formand Region Midtjyllands nære sundhedstilbud, mener, at især de svageste borgere skal hjælpes. 

02:29

VIDEO: Annette Roed vil gå langt for at øge sundheden i Region Midtjylland. 

Luk video

- Noget af det undersøgelsen viser er, at de svageste borgere, er dem, som er mest udsatte og som har den mest usunde livsstil. De kan nogen gange have svært ved at forstå de råd, som de får, fordi de i forvejen er rigtig belastede af det at være syge. Vi skal arbejde sammen med de mennesker på en anden måde, så det giver dem en fornyet livskvalitet og dermed også flere leveår, siger Annette Roed og fortsætter: 

- Vi skal inspirere til en sund livsstil, fordi vi alle gerne vil have et godt, langt og sundt liv. 

Den 14. marts 2018 bliver undersøgelsens resultater præsenteret for kommuner, region, sundhedsforskere og andre interesserede i Herning Kongrescenter.

Fakta om undersøgelsen "Hvordan har du det? 2017"

Sundhedsprofilen gennemføres i alle fem regioner og af Sundhedsstyrelsen samt Statens Institut for Folkesundhed. Det sker i et samarbejde mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

I Region Midtjylland fik 52.000 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet. Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen.

2.500 borgere i hver kommune fik spørgeskemaet – med undtagelse af Aarhus Kommune, hvor 8.200 fik spørgeskemaet, og i Samsø Kommune, hvor 1.300 fik spørgeskemaet.

Region Midtjylland udsendte forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år).

I alt svarede 32.400 borgere i Region Midtjylland.