Skrottede vigtigt tilbud: Nu er der alligevel håb for børn som Esther

Region Midtjylland bliver måske alligevel ikke landets eneste region uden særlig behandling til hørehæmmede børn.

Hørehæmmede børn i Region Midtjylland får måske alligevel mulighed for at få en behandling, som forældre kalder uvurderlig for deres udvikling.

Region Midtjyllands hospitalsudvalg kommer mandag nemlig til at tage stilling til, om der skal flyttes midler, så finansieringen af behandlingen kan fortsætte.

Det fremgår af udvalgets dagsorden for dets kommende møde mandag.

For selvom AVT-behandling (auditiv verbal terapi) tilbydes i alle landets andre regioner, blev der ikke fundet penge til den ved Region Midtjyllands seneste budgetforlig. 

Behandlingen koster regionen omkring 16.000 kroner per barn per år. Den har fra 2017 været finansieret på finansloven, men fra 2023 er det regionernes ansvar at prioritere området.

quote Det er en helt ny måde at høre og forstå lyd på, og det er afgørende, at man får den her opfølgning

Stina Rask Jensen, mor til Esther

AVT er en slags genoptræning, der hjælper børn med hørehæmning til alligevel at kunne få en tilværelse, hvor de kan kommunikere på lige fod med andre.

Det gælder eksempelvis Stina Rask Jensens toårige datter Esther, der to måneder efter fødslen fik konstateret høretab på begge ører. Hendes hørelse blev gradvist dårligere, og da hun var cirka et år gammel, var det nødvendigt at indoperere implantater, fordi høreapparaterne ikke længere var nok til at kompensere for høretabet.

Esther fik såkaldte cochlear-implantater, der kan give hende en form for hørelse ved at sende lyd udenom øret og ind i hørenerven som elektrisk impuls.

Esthers mor, Stina, har måttet lære rigtig meget nyt på grund af datterens hørehæmning.
Esthers mor, Stina, har måttet lære rigtig meget nyt på grund af datterens hørehæmning. Foto: Privatfoto

Allerede da Esther var et halvt år, startede hun og hendes forældre i AVT-behandling for give familien strategier til at genoptræne Esthers hørecenter i hjernen og sidenhen for at lære hendes hjerne at ”lytte” gennem implantaterne. Det skal nemlig gerne gøres i en tidlig alder, hvor hjernens plasticitet er højest.

- Det er ikke nok bare at få implantaterne. Det er en helt ny måde at høre og forstå lyd på, og det er afgørende, at man får den her opfølgning, hvis man skal klare sig på lige fod med andre børn.

Behandlingen udføres blandt andet gennem leg, hvor der lægges meget mærke til, hvor godt Esther reagerer på forskellige lyde. At høre og identificere forskellige lyde er nemlig en forudsætning for at udvikle hendes talesprog og dermed også hendes sociale færdigheder.

Esther ses her sammen med sin far, Troels, til en af AVT-sessionerne.
Esther ses her sammen med sin far, Troels, til en af AVT-sessionerne. Foto: Privatfoto

Vigtigt samarbejde

Stina Rask Jensen har været meget bekymret for, at AVT-tilbuddet forsvandt, fordi al erfaring og forskning ifølge hende peger på, at tilbuddet er afgørende for, om børn som Esther kan få et normalt liv.

Hverken Stina Rask Jensen eller hendes mand har høretab, så de har siden Esthers fødsel skullet lære en masse nyt for at forstå deres datters konkrete behov og udfordringer.

- Det gjorde os ret frustrerede, at behandlingen skulle stoppe. AVT har også givet os nogle redskaber til at hjælpe hende, og vi er også bekymrede for andre forældre, der står i samme situation, siger hun

Der findes enkelte private tilbud, men Stina Rask Jensen er bekymret for, at børn i Region Midtjylland vil stilles dårligere end børn i resten af landet uden det offentlige AVT-tilbud. Desuden er hun bekymret for, om et skifte til et privat tilbud vil kunne give den samme synergi, de oplever i de forskellige dele af sundhedsvæsnet i dag.

Eksempelvis oplever de et tæt samarbejde mellem lægerne på Audiologisk Klinik, hvor Esthers implantater også justeres, og audiologopæderne på den anden side af vejen, der laver AVT-behandlingen. Et samarbejde der har været afgørende for Esthers udvikling.

purnima erichsen
quote
Det vigtigste for mig er, at vi finder penge til AVT på sigt, for det virker, og børnene har gavn af det
Purnima Erichsen, formand, Hopspitalsudvalget

Kan tage fra særlig pulje

I Region Midtjyllands hospitalsudvalg er der støtte til at fortsætte behandlingstilbuddet fra formand Purnima Erichsen.

Hun fortæller, at hun til budgetforhandlingerne selv havde ønsket at sikre finansieringen til AVT-behandlingen, der fra nytår går statens budget og over til regionerne. Det endte ikke dog med at bære frugt.

Sammen med hospitalsudvalget har hun derfor bedt direktionen om at afsøge, om der er mulighed for at finde penge til behandlingen.

Direktionen er vendt tilbage med et forslag om at tage 3,6 millioner kroner fra puljen 'Nye initiativer til øget lighed i sundhed'.

- Nu skal vi diskutere, om det er det rigtige at gøre.

- Det vigtigste for mig er, at vi finder penge til AVT på sigt, for det virker, og børnene har gavn af det, siger Purnima Erichsen.

Hospitalsudvalget har møde mandag klokken 13.30. Hvis udvalget bliver enige om at overføre pengene fra puljen, sendes beslutningen videre til regionsrådet, hvor der skal tages endelig stilling til det.