Risiko for unødige amputationer: - Det værste jeg har oplevet

Region Midtjyllands hospitalsudvalg fik mandag en orientering om rodet på det karkirurgiske område, der kan have ført til op mod 92 unødige benamputationer om året. Det fik udvalget til at bede om flere analyser.

Sagen om, at for sene behandlinger kan have resulteret i for mange benamputationer, potentielt op til 92 om året gennem en årrække, har sat regionsrådet under pres, for hvordan kunne det gå så galt, og hvem bærer ansvaret?

quote Det er det værste, jeg har oplevet i min politiske karriere og noget der burde være forhindret.

Ulrich Fredberg, medlem, hospitalsudvalget, Region Midtjylland, V

Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, da Region Midtjyllands hospitalsudvalg mandag holdt møde.

- Det er vi dybt kede af. Det er det værste, jeg har oplevet i min politiske karriere og noget der burde være forhindret, lød det efter mødet fra Ulrich Fredberg (V), og lignende ord lød fra Annette Roed (S):

- Jamen jeg synes, det er en dybt ulykkelig sag, sagde Annette Roed til TV2 ØSTJYLLAND.

Ordentlig adgang til data

På mandagens møde gik diskussionen blandt andet på data, altså informationerne om patienterne og deres sygdomme, og hvorvidt politikerne har haft god nok indsigt i informationerne forud for beslutninger om økonomien for de enkelte hospitalsafdelinger.

- Det kan jo ikke passe, at der sidder en enkelt overlæge i Sønderjylland, som kan skaffe alle de data, vi som politikere ikke kan få at vide på forhånd, lød det efter mødet fra Ulrich Fredberg, som dermed sigter til den eksterne analyse af det karkirurgiske område, som Kim Christian Houlind, overlæge ved karkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus, har foretaget for Region Midtjylland.

Hans politiske kollega Annette Roed understregede, at hun ikke havde behov for at få placeret et ansvar ”på en enkelt person eller nogle få”, som hun formulerede det.

- Det vigtigste for os er at se, hvor de informationer ikke er flydt rigtigt igennem systemet. Hvad er det for nogle data, vi har at operere med, og hvordan sikrer vi, at de data er rigtige, sådan at vi kan reagere, og sådan at den enkelte læge også kan reagere, uanset hvor man er i systemet, for sådan en whistleblowerordning skal der være op gennem systemet. Det er enormt vigtigt, sagde Annette Roed.

Flere analyser på vej

Den politiske behandling af sagen om problemer i karkirurgien er langt fra slut. Allerede på torsdag skal regionens forretningsudvalg behandle sagen, og det samme skal det samlede regionsråd på deres møde den 25. maj.

Efter hospitalsudvalgets møde mandag indstiller udvalget nu blandt andet til, at forretningsudvalget finder pengepungen frem og afsætter penge til at oprette en selvstændig afdeling for karkirurgi på Regionshospitalet Viborg samt sikre, at det karkirurgiske område bliver repræsenteret i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital.

Det er lige præcis et af de indsatsområder, Kim Christian Houlind har anbefalet i den eksterne analyse.

Læs hele hospitalsudvalgets indstilling til forretningsudvalget efter mandagens møde:

På mandagens møde har hospitalsudvalget afleveret deres indstilling til videre politisk behandling. Næste trin er forretningsudvalget, som har møde på torsdag, og den 25. maj behandler regionsrådet også sagen:

Her er indstillingen:

at orientering om resultaterne af den eksterne analyse af karkirurgien tages til efterretning,

at orientering om de initiativer, der sættes i gang på kort sigt for at øge kapaciteten, tages til efterretning, idet det blandt andet herved ønskes at øge kapaciteten til forebyggelse blandt de karkirurgiske patienter og på at øge lighed i sundhed for denne patientgruppe,

at der iværksættes yderligere analyser af det datamæssige grundlag,

at det godkendes, at der i 3. kvartal 2022 fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland med fokus på at styrke specialet, idet planen bl.a. skal indeholde en model for organisering af det samlede område, herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg samt karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital,

at der iværksættes en uvildig og bred undersøgelse, som skal redegøre for det forløb, der har været inden for det karkirurgiske speciale, og

at administrationen tager initiativ til at sikre, at hospitalerne i højere grad har en risikobaseret tilgang til de kliniske kvalitetsdatabaser som supplement til den forbedringsbetonede tilgang.

Herudover ønsker hospitalsudvalget, at det forud for den videre politisk behandling tydeliggøres på hvilket grundlag beslutningen om besparelser inden for det karkirurgiske område blev truffet ifm. budget 2019.

Desuden anmoder udvalget om et notat, der beskriver, hvad der iværksat af tiltag i forhold til patientgruppen samt hvilke analyser, der er på vej på området.

Analyse af karkirurgien behandles på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde 12. maj og i Regionsrådet 25. maj 2022.

Desuden vil udvalget blandt andet have et overblik over, hvilke analyser der er på vej på området, og hvilke tiltag der nu er iværksat over for patientgruppen.

Se mere i indslaget her om mandagens møde:

Gennem den seneste tid, er Region Midtjylland blevet udsat for massiv kritik, for deres behandling af patienterne, på de karkirurgiske afdelinger på sygehusene. Derfor mødtes politikerne mandag, for at diskutere sagen.