Region Midtjylland: Svært at identificere fejlamputerede

Det er ifølge Region Midt vanskeligt at identificere de patienter, der unødigt kan have fået amputeret benet.

Region Midtjylland har ikke et klart svar på, hvordan man vil identificere de patienter, der har fået amputeret benet, uden at det var nødvendigt.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mediet har læst en redegørelse, som regionen har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her skriver regionen, at "det viser sig at være vanskeligt at identificere patienter, der i den eksterne analyse formodes at være blevet benamputerede, fordi de ikke har fået rettidig amputationsforebyggende behandling".

Endvidere hedder det:

"De formodede berørte patienter kan ikke identificeres på baggrund af den eksterne analyse eller de forhåndenværende data i vores systemer".

Endte med fyring
Den eksterne analyse har vist, at der i en årrække har været op mod 47 patienter, som har fået amputeret benet, uden at det var nødvendigt.

De kunne have undgået amputationen ved hjælp af en amputationsforebyggende behandling.

Sagen har ført til omfattende kritik af regionen fra blandt andet Danske Patienter.

Amputationerne er sket, til trods for at blandt andet et tværfagligt specialeråd allerede i 2019 advarede om, at antallet af amputationer lå for højt i regionen.

I sidste uge kostede sagen koncerndirektør Ole Thomsen posten.

Regionen giver besked ved erstatningskrav

Region Midtjylland har tidligere oplyst, at man er i dialog med Patienterstatningen om at afklare, hvilke benamputerede der er blevet behandlet for sent og derfor kan være berettiget til erstatning.

Beskeden fra regionen har hidtil været, at de berørte patienter vil få besked fra regionen, hvis man skønner, at de kan have et erstatningskrav.

Af redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det ifølge Jyllands-Posten, at regionen nu vil gå i dialog med styrelsen samt Patienterstatningen.

Det skal ske for at indhente deres vurdering af, "hvilke patientjournaler det vil være relevant at auditere".