Rapport: Problemer i karkirurgien kan have kostet menneskeliv

Det kan have kostet både unødvendige amputationer og potentielt også menneskeliv, at det karkirurgiske område i Region Midtjylland i årevis har været underdimensioneret, konkluderer rapport.

- Karkirurgien i Region Midtjylland er alvorligt underdimensioneret til at dække behovet for behandling af patienterne, særligt i forhold til amputationsforebyggende behandlinger.

Så kontant er konklusionen i den eksterne rapport, Region Midtjylland har fået udarbejdet, efter regionens karkirurgiske formåen har vist sig ikke at række.

I sidste uge kom det frem, at patienter unødigt kan have fået amputeret ben, da de ikke har modtaget behandling i tide.

- Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation, udtalte koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, i en pressemeddelelse.

I gennemsnit har Region Midtjylland foretaget 92 amputationer på lår eller underben mere om året, end der er foretaget i resten af Jylland fra 2016 til 2020. 

Det betyder, at der er foretaget 30 procent flere benamputationer i Region Midtjylland end i resten af Jylland.

MidtjyllandResten af Jylland
441340
403336
408323
360281
401274
20131554
Antal af amputationer på lår eller underben. Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland, april 2022, V. Kim Christian Houlind Professor, ledende overlæge, ph.d., M.M.Sc. Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus

Rapporten tager udgangspunkt i tal fra Eurostat, som opgør at der I 2019 boede nogenlunde lige så mange i Region Midtjylland (1.321.053 indbyggere) som i det øvrige Jylland (1.349.771 indbyggere).

Patienter kan være døde

Rapporten, som er udarbejdet af Kim Christian Houlind, ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus, fastslår samtidig, at ”amputationerne er kun en del af prisen”.

- En del af de øvrige patienter, der ikke får tilbudt karkirurgi, må formodes at dø af koldbrand i benet, skriver forfatteren i rapporten.

Ifølge Ole Thomsen er dødsfald ikke noget af det, som er diskuteret i forbindelse med igangsættelsen af analysen.

Fokus har mere været på, hvad risikoen er for, at for mange bliver amputeret, siger koncerndirektøren.

- Det er selvfølgelig skrækkeligt for patienter, hvis de er døde for tidligt. Hvis det er sket, så er det jo også ulykkeligt, men jeg har forholdt mig til, at det er spekulationer, og det er antagelser, men vi ved ikke noget om, om det er sket i Region Midtjylland, siger Ole Thomsen.

Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, kalder det for "spekulationer" og "antagelser", at patienter kan være døde for tidligt på grund af mangelfuld behandling.
Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, kalder det for "spekulationer" og "antagelser", at patienter kan være døde for tidligt på grund af mangelfuld behandling.

Det vil koste millioner

Rapporten slår hårdt ned på den manglende kapacitet på behandlingsområdet som årsag til, at for få bliver behandlet tidligt nok:

- Analysen viser blandt andet, at den karkirurgiske kapacitet i Region Midtjylland kun er halvt så stor som kapaciteten i Øvrige Jylland, og at aktiviteten tilsvarende kun er halvt så høj, fremgår det af rapporten, som endvidere fastslår, at den lavere aktivitet særligt ses ”i forhold til amputationsforebyggende behandlinger”.

Ifølge en dagsorden for regionens hospitalsudvalg, som på mandag den 9. maj skal diskutere karkirurgiens problematikker, er der allerede skruet op for blusset under området.

Således har man i foråret på Aarhus Universitetshospital øget kapaciteten til behandling med ballonudvidelser, som er en del af indsatsen, så der kan foretages yderligere 160 indgreb per år.

- På baggrund af en tilsvarende midlertidig udvidelse i efteråret 2021 vurderes dette at være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet på kort sigt, fremgår det af dagsordenen.

Hospitalet planlægger endvidere at gøre udvidelsen permanent, fremgår det af dagsordenen.

Hvad indsatsen for at rette op på det karkirurgiske område i sidste ende kommer til at koste, er endnu uvist, men af udvalgsdagsordenen står der, at det drejer sig om et ”ikke ubetydeligt millionbeløb”.