På Sjælland er det gratis: I Østjylland koster en fødsel over 15.000 kr.

For omkring et år siden åbnede Jyllands første private fødeklinik i Silkeborg, men på grund af den høje pris, er der ikke nogen kvinder, der har benyttet sig af tilbuddet endnu.

For et år siden slog Silkeborg Jordemoderhus dørene op som Østjyllands første private fødeklinik. Planen var, at der i de nyindrettede lokaler skulle kunne tages imod 200 kvinder til fødsler om året.

Men for nu har der fortsat ikke været nogen fødsler på klinikken.

De vordende forældre er nemlig blevet væk fra Silkeborg Jordemoderklinik, fordi det ikke er gratis at føde på klinikken, men derimod koster over 15.000 kroner.

Det var ellers forventningen, at klinikken ville kunne tilbyde fødsel i de nye omgivelser gratis – ligesom det er tilfældet på de fem fødeafdelinger på de østjyske sygehuse. 

Men Region Midtjylland ønskede ikke at indgå en aftale med Silkeborg Jordemoderklinik, og derfor er der ingen økonomisk dækning fra regionen.

Sådan ser det blandt andet ud på den private fødeklinik i Silkeborg.
Sådan ser det blandt andet ud på den private fødeklinik i Silkeborg.

- Jeg synes, det skaber en ulighed i de valgmuligheder, man har som gravid i Danmark. Den uretfærdighed er den, som vi kæmper imod, siger Mona Binder, medindehaver af Silkeborg Jordemoderhus.

Hvorfor skal skatteborgerne betale for, at man skal kunne føde på jeres private klinik, når man kan føde på sygehuset?

- Det er nøjagtigt det samme, som hvis du går til din egen læge, og du bliver visiteret til en fysioterapeut. Hvorfor skal du have lov til at blive visiteret til en privatpraktiserende fysioterapeut kontra en i det offentlige?, siger Mona Binder.

VIDEO: Se indslaget om den private fødeklinik, Silkeborg Jordemoderhus, her.

Hun oplever ellers, at der er stor efterspørgsel på at kunne føde i klinikken – hvis det altså var gratis:

- Hvis vi fik en aftale med Region Midtjylland, så ved jeg, at jeg ville kunne sidde et par dage og modtage opkald fra gravide som ville ønske at føde hernede. Vi har faktisk haft en underskriftsindsamling, hvor vi har fået mere end 1000 underskrifter bare her på klinikken fra gravide, som ønsker sig at kunne føde sådan et sted her, siger Mona Binder.

Mona Bindner er medindehaver af Silkeborg Jordemoderhus.
Mona Bindner er medindehaver af Silkeborg Jordemoderhus.

På Sjælland kan man føde gratis

I Region Sjælland har det siden 2013 været et gratis tilbud til gravide, for hvem der forventes en ukompliceret fødsel, at de kan vælge at føde hos en privat klinik.

En af de kvinder, der ville have ønsket, at det også var en mulighed i Region Midtjylland, er Natalija Mandac Heiberg. Hun havde et forløb hos Silkeborg Jordemoderklinik, inden hun skulle føde sit barn – der dog kom til verden på sygehuset i Viborg:

- Jeg havde tanker om, at jeg gerne ville føde her, men det kostede jo. Det er en af de ting, som jeg ikke synes, er i orden.

- På Sjælland kan man godt få lov til at vælge og føde gratis, og i Silkeborg skal vi betale for at føde i vores egen by. Med den størrelse vi har, så forstår jeg ikke, at vi ikke kan få lov, siger Natalija Mandac Heiberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i 2011 lukkede fødeafdelingen på hospitalet i Silkeborg. Nu skal de lokale gravide til Viborg, Herning eller Horsens for at føde.

Og det bringer en usikkerhed med sig, som et gratis privat tilbud i Silkeborg ville kunne afhjælpe, mener Natalija Mandac Heiberg:

- Den usikkerhed vi har som fødende er, at vi skal enten til Viborg, Horsens eller Herning. Så kører spekulationerne oveni hovedet om, om man kan komme til at føde på vejen, om der går for lang til og en masse andre tanker, siger Natalija Mandac Heiberg.

Natalija Mandac Heiberg fra Silkeborg vil gerne føde på den private fødeklinik, men hun vælger det fra, da det er for dyrt.
Natalija Mandac Heiberg fra Silkeborg vil gerne føde på den private fødeklinik, men hun vælger det fra, da det er for dyrt.

Vil medføre større udgifter

Region Midtjylland modtog henvendelsen fra Silkeborg Jordemoderhus, hvor de ansøgte om visitationsret til varetagelse af 20 fødsler pr. måned, i oktober 2019.

I januar 2020 besluttede Hospitalsudvalget at give afslag på ansøgningen:

- Hvis vi går ind og skal tilbyde det her, så vil det medføre nogle væsentligt større udgifter, fordi det ikke ville give nogle besparelser andre steder i systemet. Det vil sige, at vi ville kunne komme i en situation, hvor vi skulle ud at spare på den øvrige hospitalsdrift.

- Samtidig har vi den nødvendige kapacitet i vores eget regi, og der er også ekstra kapacitet, på de fem fødeafdelinger vi har. Og ser jeg også, at der er en rigtig stor sikkerhed på et hospital med en akutafdeling, hvis der sker komplikationer, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland (Soc.dem.), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger desuden, at hvis private tilbud skulle blive godkendt i Region Midtjylland, ville det kræve, at det blev sat i udbud, så flere kunne byde ind på opgaven.

Henrik Gottlieb Hansen er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland (Soc.dem.).
Henrik Gottlieb Hansen er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland (Soc.dem.). Foto: Region Midtjylland

Politiker: - Det er trist

På Christiansborg lyder meldingen fra Kristian Pihl Lorentzen, der er folketingsmedlem for Venstre, at det er trist, at den private fødeklinik har fået afslag af Region Midtjylland.

Han så gerne at også de gravide i Region Midtjylland frit kan vælge:

- Jeg synes, at det er rigtig godt, at borgerne kan vælge frit. Der er nogle, der er mere trygge ved at føde på en lille klinik som den i Silkeborg, og det synes jeg så, at man skal have lov til.

- Det fungerer allerede fremragende i Region Sjælland, hvor man har indført det frie valg for de gravide, og det synes jeg, vi skal have udbredt til resten af landet, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har derfor taget sagen op i Venstres folketingsgruppe, der nu arbejder på at få ændret i loven:

- Regionen skal ikke nødvendigvis smide flere penge efter de private tilbud. Hvis det lykkedes mig at ændre lovgivningen, så vil det blive sådan, at noget af kapaciteten i regionerne går til offentlige, og andet kapacitet kan dækkes af private initiativer.

- Så samlet behøver vi ikke at bruge flere skattekroner på det. Det nye er bare, at skattekronerne følger de gravide, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

VIDEO: Se interviewet med Kristian Pihl Lorentzen (V) her.