Nu vil regionen selv køre ambulancer og alle akutlægebiler

Regionsrådet har besluttet, at Region Midtjylland fra starten af 2021 selv vil drive alle akutlægebiler og knap en tredjedel af regionens ambulancer.

Fra 2021 vil Region Midtjylland selv køre alle akutlægebiler og en del af ambulancerne. Foto: Region Midtjylland

Når man i dag ringer efter en ambulance, er det ofte Falck, der står for at køre ambulancen. Men fremover vil Region Midtjylland selv stå for at køre en stor del af ambulancerne.

Læs også Absurd situation: Brandbiler og ambulancer blitzes under udrykning

Regionsrådet har nemlig besluttet, at Region Midtjylland fra 2021 selv vil køre samtlige 10 akutlægebiler og overtage driften af 18 ambulancer, så de i alt står for kørslen af 21 ud af 69 ambulancer. Årsagen er, at Region Midtjylland frygter, at ambulancedriften ikke kan holde en tilfredsstillende pris, hvis Falck fortsætter med at køre størstedelen.

Det betyder, at vi bryder et monopol i vores egen region.

Anders Kühnau, Regionsrådsformand, Region Midtjylland

Det er blandt andet tidligere set i Region Syddanmark, hvor selskabet Falck misbrugte sin dominerende stilling på ambulancemarkedet og efterfølgende fik Danmarkshistoriens største bøde for at overtræde konkurrenceloven.

- Den store sag, vi har set i Syddanmark med Falck og Bios, viste os, at vi har et marked, der ikke er velfungerende. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skabe mere konkurrence. Det kan vi gøre ved at tage opgaven hjem selv, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:49

VIDEO: Region Midtjylland har et mål om, at alle ambulancer skal være grønne. Indslaget er fra december 2019.

Luk video

I Østjylland er det nemlig kun Falck og regionen selv, der kører ambulancerne - med undtagelse af Samsø, hvor Samsø Redningskorps står for ambulancerne.

- Det betyder, at vi bryder et monopol i vores egen region, siger regionsrådsformanden. 

Læs også Virtual reality træner ambulancefolk til skoleskyderier

Samtidig fortæller han, at overtagelsen af de flere ambulancer også får betydning for den kvalitet af behandling, patienter får i ambulancerne.

Region Midtjylland har nemlig et mål om at øge antallet af paramedicinere til 40 procent - og så vil de selv stå for at uddanne dem.

- Borgerne kommer til at mærke, at der i langt højere grad er paramedicinere til stede i ambulancerne, og så vil vi forbedre selve uddannelsesniveauet, siger han.

Fremover vil Region Midtjylland selv stå for kørslen af samtlige akutlægebiler i regionen.

De resterende 48 ambulancer og sygetransporter skal dog stadig i udbud i år.

Tilbage i december fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at Region Midtjylland i fremtiden vil satse på at gøre alle ambulancer og sygetransporter grønne - og dermed eldrevne frem for kørende på fossilt brændstof. 

Og netop ikke-fossil drevne ambulancer er stadig en del af planen:

Læs også Historisk: Ambulancer skal være grønne

- Vi kommer stadig til at have et mål om at blive miljøbevidste med eldrevne ambulancer, og det bliver ikke dyrere, siger Anders Kühnau.

Borgerne kommer til at mærke, at der i langt højere grad er paramedicinere til stede i ambulancerne.

Anders Kühnau, Regionsrådsformand, Region Midtjylland

I 2026 skal sygetransporter ifølge regionen i videst muligt omfang udgøres af køretøjer, der er ikke-fossilt drevne - for eksempel eldrevne køretøjer.

Og i 2031 vil det samme gælde for de ambulancer, der kommer borgere til hjælp, når de ringer 112.