Nu skærpes jagten på skadelige stoffer i grundvandet

Skadelige kemiske stoffer er tidligere fundet flere steder i landet, og nu skærper Region Midtjylland indsatsen for at finde PFAS i grundvandet.

De findes i papir og pap, i dit tøj og dine sko, og så er de skadelige for miljøet.

PFAS-stoffer, en massebetegnelse for en stribe kemiske stoffer, der gennem mange år er anvendt i alverdens dagligdagsting, har de seneste år fået øget fokus i offentligheden. Særligt efter der i 2021 blev fundet stoffet PFOS i kødkvæg ved Korsør.

Nu skal Region Midtjylland også på ekstra jagt efter PFAS-stoffer i vand og jord. Det fremgår af dagsordenen for Regionsrådsmødet den 23. februar, hvor et af punkterne er en indsatsplan for jordforurening i 2022.

Nogle rigtig trælse stoffer

Faktisk er forekomsten af de skadelige PFAS-stoffer i regionen blevet undersøgt siden 2014, men det yderligere fokus på PFAS skyldes blandt andet, at Miljøstyrelsen i sommeren 2021 skærpede grænseværdierne for indhold af fire PFAS-forbindelser i grundvandet til 2 nanogram pr. liter grundvand.

De fire er PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS. Det er de fire mest kendte forbindelser indtil videre – og samtidig også nogle af de værste, forklarer Morten Steen, geolog og ansat ved Region Midtjyllands kontor for jordforurening.

- Den vigtigste grund til undersøgelserne er, at det rent ud sagt er nogle rigtig trælse stoffer, siger Morten Steen.

PFOS er en af mange kemiske forbindelser i PFAS-familien eller perfluorerede alkylsyreforbindelser, som er den fulde betegnelse.

Stærkt skærpede grænseværdier

Ifølge et bilag til dagsordenen til regionsrådsmødet er 215 lokaliteter allerede siden 2014 blevet undersøgt for PFAS-stoffer, men skærpelsen af grænseværdierne betyder, at regionens folk blandt andet skal genbesøge nogle af de undersøgte steder.

Det undersøger Region Midtjylland

Miljøstyrelsen oplyser, at der fortsat er en grænseværdi for 12 navngivne PFAS-forbindelser på 0,1 mikrogram pr. liter grundvand. 0,1 mikrogram svarer til 100 nanogram. 

De fire særlige PFAS-stoffer, der tidligere er nævnt, får dog nu øget bevågenhed med en grænseværdi på bare to nanogram, hvilket er 50 gange mindre end tidligere.

Samtidig kan laboratorierne i dag spore langt flere PFAS-stoffer, end de kunne for år tilbage, hvilket giver anledning til at kigge på gamle prøver igen.

Lidt forenklet sagt bliver både geologer og menigmand gradvist klogere på de skadelige PFAS-stoffer, og dermed vokser bevågenheden på området også.

Morten Steen mindes, hvordan man for 30 år siden blot kendte til seks pesticider – i dag kender man til hundredevis og konsekvenserne af dem.

PFAS-stoffer er alle vegne

Problemet med de skadelige PFAS-stoffer bliver forstærket af, at de dels er højmobile, altså at de bliver udvasket i grundvandet, men ikke så let går i opløsning, forklarer Morten Steen. Desuden spredes de alle vegne.

- Du kan undersøge isbjørne på Nordkalotten og finde PFAS-stoffer i dem, siger geologen.

At PFAS-stofferne har fået mere bevågenhed, blev han også gjort opmærksom på i sidste uge, hvor han sad og så skiløb ved vinter-OL. Her blev det diskuteret, om nogle af atleterne fortsat smurte et middel indeholdende PFAS-stoffer under skiene for at glide bedre. Det blev nemlig ellers forbudt sidste år.

Det er PFAS brugt til

Netop en glat overflade er noget af det, PFAS-stoffer bruges til at skabe, hvad en det er at få noget til at glide lettere eller undgå at det sidder fast.

- Det har nogle glimrende egenskaber i forhold til at være vand- og fedtafvisende, siger Morten Steen, uden det dog skal lyde som en ros af stofferne – tværtimod mener han.

- Det er et område, vi skal have mere viden om, understreger han.