By mister 11 af 15 busafgange - se om din busrute bliver nedlagt

Stor besparelse på kollektiv trafik får mærkbare konsekvenser på en række busruter i Østjylland.

01:59

VIDEO: Det er køreplansændringer, der kan mærkes, når besparelser træder i kraft den 1. juli. I landsbyen Balle på Djursland forsvinder 11 ud af 15 busafgange.

Benytter du dig jævnligt af bussen, kan du fra den 1. juli opleve, at der bliver længere mellem busserne på din vante rute. Det kan også være, at ruten ganske enkelt ikke eksisterer mere.

Når juni bliver til juli træder besparelser, som Region Midtjylland besluttede sidste år, i kraft. Regionen vil ikke længere finansiere en række regionalruter. 

Læs også Femårige Emil kørt ned - nu har flugtcyklisten meldt sig selv

Samlet set skal der spares 60 millioner kroner på kollektiv trafik, og det kommer til at kunne mærkes i Østjylland.

- Der er nogle steder, hvor vi skærer ned fra en velfungerende rute til et minimumsniveau, hvor vi kun kommer til at have nogle få afgange om dagen, siger funktionsleder hos Midttrafik, Poul Masud, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ruterne, der vises i denne grafik, vil fra og med 1. juli enten få færre afgange eller helt blive nedlagt. 

Sidste bus kører 14.30

På Djursland rammer besparelserne 3 ruter - heriblandt rute 351, som kører mellem Grenaa og Ebeltoft.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg ville tænke mig om, hvis jeg var en familie og overvejede at flytte herud, for så kan børnene ikke gå til fritidsaktiviteter, siger AKT-pædagog på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune, Flemming Østergaard Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs også Femårige Emil kørt ned - nu har flugtcyklisten meldt sig selv

Han har hidtil taget bussen til sit job på skolen, men det er snart ikke længere muligt på grund af ændringerne i rute 351. 

- Jeg har købt en bil, for hvis jeg ikke når den sidste bus klokken 14.30, er jeg nødt til at vente til næste morgen, lyder det. 

I landsbyen Balle i Syddjurs Kommune forsvinder 11 ud af 15 busafgange som følge af køreplansændringer.

- Jeg frygter, det får den konsekvens, at de lokale, der plejer at tage bussen herind og handle ind og så tage bussen hjem igen, ikke længere har mulighed for at handle her, siger ejer af Min Købmand i Balle, Joan Olsen. 

Læs også Overskudsmad fra restaurantkæde kommer udsatte og hjemløse til gode

04:11

DEBAT: Sofus Skøtt Christensen fra Ebeltoft har 24 kilometer i skole og bruger til daglig bus 351. Han ser store udfordringer i den nye køreplan. Ifølge næstformand for regionsrådet i Region Midtjylland, Hanne Roed, kører mange busser tomme rundt.

Luk video

Få et overblik

Hvis du er i tvivl, om ændringerne rammer den busrute, du benytter, henviser Midttrafik til selskabets hjemmeside.

Her kan du få et fuldt overblik over, hvilke beslutninger, der er taget for de forskellige ruter samt alternative løsninger.

Midttrafik anbefaler desuden, at du bruger Rejseplanen til at finde alternative rejsemuligheder.

Nederst i denne artikel kan du også få et overblik over de østjyske busruter, der er berørt af ændringerne.

04:28

VIDEO: Martin Reiter Edelberg er en af dem, der er berørt af besparelserne og i fremtiden må vente længere på, at busserne går. Se indslaget fra den 8. maj 2019 her. 

Luk video

Læs også Kommune tørlægger byens springvand for at spare penge

Lokalruter er op til kommunerne

Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen. På den måde er det også regionen og de 18 kommuner, der definerer serviceniveau og kørselsomfang.

Kommunerne har siden oktober 2018 haft mulighed for at træffe beslutning om eventuelle alternative løsninger, som Midttrafik skulle implementere til køreplanskiftet den 30. juni 2019.

04:57

VIDEO: Iben Sønderup, folketingskandidat fra Socialdemokratiet og Mette Dencker, folketingskandidat fra Dansk Folkeparti var onsdag den 8. maj til debat på TV2 ØSTJYLLAND om den kollektive trafik i det østjyske.

Luk video

Med regionens besparelser og nedlæggelse af ruter har det altså været op til den enkelte kommune at tage beslutninger omkring videreførelse af ruter og alternative transportløsninger inden for deres egen kommune.

Nedenfor finder du et overblik over de busruter i Østjylland, der er berørte af besparelserne, og hvilke der videreføres af kommunerne. Informationen er hentet fra Midttrafiks hjemmeside.

Overblik: Sådan bliver de østjyske busruter ramt af besparelserne

77 Herning – Ikast – Bording – Silkeborg

Ruten nedlægges pr. 30. juni 2019.

 

103 Odder – Hou

Ruten kører kun til færgerne i Hou til/fra Samsø. Der bliver nedlagt 11 dobbeltafgange (frem og tilbage) mandag-fredag samt 2 dobbeltafgange (frem og tilbage) lørdag og søndag.

 

104 Horsens – Glud (Snaptun) – Juelsminde

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Hedensted Kommune og Horsens Kommune ønsker at lave en samlet løsning, hvor de regionale ressourcer fra rute 105 og de ressourcer, som Region Midtjylland tildeler til uddannelseskørsel til rute 104 bliver udnyttet.

 

107 Skanderborg – Tebstrup – Gedved – Egebjerg – Horsens

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Skanderborg og Horsens Kommune opretholder ruten delvist og kun på skoledage. Mellem Skanderborg og Horsens bevares to dobbeltture om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen. I Skanderborg Kommune kører disse ture også på ikke-skoledage. Skanderborg Kommune ønsker at kørslen mellem Skanderborg og Tebstrup suppleres med ekstra busture og Flexbus uden for myldretiden.

 

109 Hørning – Jeksen

Rute 109 bliver nedlagt som selvstændig rute. Skanderborg Kommune ønsker ikke at overtage rute 109 lokalt. Afgangen fra Galten kl. 6.35 og Jeksen kl. 16.08 på lokalrute 309 forventes også nedlagt. Der henvises til øvrige ture på rute 309 med korrespondance til rute 200 i Stilling. Kunder i Hørning skal gå ud til landevejen, for at benytte rute 200.

 

110 Horsens – Brædstrup – Silkeborg

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Region Midtjylland har godkendt at der fortsat køres 6 dobbeltture på hverdage, 3 dobbeltture på lørdage og 2 dobbeltture på søndage mellem Horsens og Silkeborg, med samme stopforløb som rute 110 har i dag.

 

111 Hinnerup – Sabro – Aarhus

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Aarhus Kommune ønsker ikke at overtage rute 111, men forlænger bybuslinje 14 Tilst-Sabro. Favrskov Kommune opretholder rute 111 mellem Hinnerup og Sabro. På hverdage svarende til ca. 12 bus-dobbeltture suppleret med enkelte Flexbusafgange. I weekenden kun Flexbus. I Sabro vil der være korrespondance til/fra rute 114 og bybuslinje 14.

 

112 Silkeborg – Sorring – Aarhus

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune ønsker at opretholde rute 112 (delvist) som busrute mellem Tilst og Voel. På hverdage med to dobbeltture om morgenen og med fire dobbeltture om eftermiddagen. Øvrige ture – samt weekend suppleres med Flexbus.

 

114 Aarhus – Hammel – Viborg

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Fårvang og Viborg. Viborg Kommune, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune ønsker ikke at overtage betjeningen på rute 114 mellem Fårvang og Viborg. Ruten opretholdes som regionalrute på strækningen mellem Hammel og Aarhus. Fårvang betjenes kun i myldretiden på hverdage. Viborg Kommune ønsker at udvide rute 75 til at betjene Højbjerg på én morgentur.

 

116 Galten – Sabro – Aarhus

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune ønsker ikke at overtage rute 116. I Galten henvises til rute 113/913X. I Aarhus Kommune forlænges bybuslinje 14 fra Tilst til Sabro.

 

200 Hammel – Hinnerup

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Hammel og Hinnerup. Favrskov Kommune ønsker ikke at finansiere strækningen Hammel-Hinnerup på rute 200.

 

220 Horsens – Uldum – Ølholm – Tørring

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Horsens Kommune og Hedensted Kommune ønsker, at der bibeholdes busafgange morgen og eftermiddag mellem Horsens og Tørring. Derudover suppleres der med Flexbus.

 

230 Nørbæk – Fårup – Bjerregrav – Kousted – Ørrild – Randers

Rute 230 har to forskellige ruteforløb, hvor det ene er "regionalt" og det andet "lokalt" i Randers Kommune. Det lokale ruteforløb bliver nedlagt som regionalt finansieret strækning. Randers Kommune indsætter Flexbus mellem Nørbæk-Ørrild-Kousted-Bjerregrav-Randers. Busturene mellem Hobro-Fårup-Asferg-Randers berøres ikke.

 

302 (Aarhus – Beder – Byager) – Malling – Norsminde – Odder

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Malling-Norsminde og Odder. Ruten opretholdes delvist af kommunen, idet de direkte ture mellem Odder-Norsminde-Malling-Aarhus opretholdes. Det svarer til en tur om morgenen i begge retninger og fire ture i begge retninger om eftermiddagen. Turene suppleres af Flexbus mellem Malling og Norsminde og af Flexbus mellem Norsminde og Odder.

 

311 Skanderborg – Ry – Silkeborg

En afgang i begge retninger mellem Skanderborg og Silkeborg bliver nedlagt som regionalt finansieret. Skanderborg og Silkeborg ønsker ikke at overtage dobbeltturen. Skanderborg Kommune ønsker at afgangen kl. 06.58 fra Glarbo lægges i forbindelse med afgang til toget mod Silkeborg kl. 7.30 i Ry. Og at der indsættes Flexbus fra Glarbo/Gl. Rye, med korrespondance med tog imod Skanderborg kl. 8.08.

 

502 Brædstrup – Skanderborg

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute. Skanderborg Kommune ønsker at kørslen opretholdes mellem Skanderborg og Voerladegård skole morgen og eftermiddag, hvor kørslen tilrettelægges efter ringetider på Campus Skanderborg, Voerladegård skole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skole. Horsens Kommune ønsker, at der opretholdes kørsel mellem Brædstrup og Voerladegård med forbindelse til Campus Skanderborg. Der indsættes flexbus på resterende afgange.

 

914X Aarhus – Hammel – Viborg

Rute 914X nedlægges. Rute 114 mellem Hammel og Aarhus styrkes på hverdage om morgenen med én tur fra Hammel kl. 7.01 og én tur fra Aarhus kl. 14.15 om eftermiddagen - samt med enkelte ture i weekenden.

 

211 Randers – Ørsted – Udbyhøj

Regionen ønsker at styrke ruten med flere afgange på hverdage blandt andet aften/weekend mellem Ørsted/Allingåbro og Randers.

 

213 Randers – Allingåbro – Vivild – Fjellerup – Glesborg – Grenå

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Der etableres en ny regional uddannelsesrute på skoledage Fjellerup-Allingåbro-Uggelhuse-Langkastrup-Paderup. Norddjurs Kommune indsætter uddannelsesture mellem Fjellerup og Grenaa (på skoledage) svarende til en dobbelttur om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen.

 

221 Randers – Voldum – Hornslet

Ruten ændres mellem Hornslet-Søby og Randers: To ture om morgenen til Randers (kun 1. tur fra Hornslet 2. tur fra Søby). Om eftermiddagen 3 ture mod Søby. (kun sidste tur til Hornslet).

 

351 Grenaa – Ebeltoft

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Norddjurs- og Syddjurs Kommune indsætter på strækningen to dobbeltture om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen på alle hverdage. Region Midtjylland giver et midlertidigt tilskud her til.

 

Kilde: Midttrafik.dk