Kommunale sygeplejersker nedlægger arbejdet i en time

Danske Regioner varsler med bødestraf, hvis sygeplejerskerne fortsætter med arbejdsnedlæggelsen.


Sygeplejersker i område syd i Aarhus Kommune nedlægger arbejdet fra klokken ni til ti tirsdag og onsdag.

Det gør de blandt andet for at vise deres støtte til deres kolleger på de regionale hospitaler og for at vise deres utilfredshed med regeringens lovindgreb i sygeplejerskestrejken.

- Vi viser, at vi støtter vores kolleger inde på hospitalet. Det er dem, der har taget slæbet, fordi vi indtil videre ikke har været omfattet af strejken, siger sygeplejerske i område syd, Lotte Kruse Nielsen.

Bekymring for sundhedsvæsenet

At de kommunale sygeplejersker strejker både i dag og i morgen er også for at bakke op om den utilfredshed, der er blandt landets sygeplejersker, når det kommer til deres arbejds- og lønvilkår.

- Vi er utilfredse med regeringsindgrebet. Vi er bekymret for fremtidens sundhedsvæsen i kommunen. Her er arbejdsvilkårene stramme, ligesom i regionerne, siger Lotte Kruse Nielsen.

Selvom arbejdet nedlægges i en time, vil sygeplejerskerne stadig stå klar ved akutte opgaver.

Strejke kan få konsekvenser

I går nedlagde flere hundrede sygeplejersker deres arbejde landet over. Men det vil få konsekvenser, da protesten er imod overenskomsten, lyder det fra Danske Regioner.

Det skriver Ritzau.

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er til stor gene for patienterne. Hvis de fortsætter, vil vi tage sagen til Arbejdsretten med henblik på at få de pågældende idømt en bod, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Danske Regioner.

De kommunalt ansatte sygeplejersker er i første omgang ikke i fare for at få en bøde.

Artiklen er opdateret tirsdag klokken 9.00 med citater fra sygeplejerske Lotte Kruse Nielsen.