Flere jordemødre på vej - men det får en blandet modtagelse

Selvom flere nu starter på jordemoderuddannelsen, får det ikke armene i vejret på fødeafdelingerne, der ellers tidligere har råbt på flere hænder.

Når der i fremtiden bliver sat børn i verden, vil der tilsyneladende være flere hænder til at tage imod dem. Antallet af unge, der er optaget på jordemoderuddannelserne, er nemlig steget.

Det viser de friske tal for optag på videregående uddannelser.

På Regionshospitalet Randers er de glade for, at flere får mulighed for at gå den vej.

- Det er jo glædeligt, synes jeg, at vi kan se frem imod, at vi får nogle flere kolleger på sigt. Det kan jeg da kun glæde mig over, siger Hanne Folsø, Klinisk jordemoder supervisor og tillidsrepræsentant, Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers.

Glæde og bekymringer

I 2019 blev 243 personer optaget på jordemoderuddannelserne i Aalborg, Esbjerg og København. Siden er der åbnet endnu en jordemoderuddannelse i Slagelse.

I år er der optaget 275.

Men selvom tallene isoleret set vækker glæde, så er der også bekymringer. For tillidsrepræsentanten på Regionshospitalet Randers opfordrer til, at der også gøres en indsats for at fastholde dem, der gør uddannelsen færdig.

- Der er nogle ting, som er ude af vores hænder. Det handler om arbejdsvilkår, som igen handler om normering. At vi skal have øget vores normering for at jordemødre kan komme til at lave deres arbejde ordentligt. Det, ved jeg, vil hjælpe, siger Hanne Folsø

Hanne Folsø, Klinisk jordemoder supervisor og tillidsrepræsentant, Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers. Foto: TV2 ØSTJYLLAND.
Hanne Folsø, Klinisk jordemoder supervisor og tillidsrepræsentant, Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers. Foto: TV2 ØSTJYLLAND. Foto: TV2 ØSTJYLLAND

For dårligt arbejdsmiljø

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om pres på fødegangene. For eksempel har man på Aarhus Universitetshospital nået fødeafdelingens maksimumkapacitet. Men man forventer stadig, at antallet af fødsler vil stige op mod 20 procent frem mod 2030.

TV2 ØSTJYLLAND har også fortalt, hvordan det pressede arbejdsmiljø kan få studerende til at gå på halv tid eller helt fravælge jobbet allerede inden, de er færdiguddannede.

Hos Jordemoderforeningen er man - som i Randers - glade for, at flere vil jordemoderuddannelsen. 

Men formand Lis Munk løfter også pegefingeren.

- Udfordringen er, at vi uddanner, men at de ikke bliver der. Og grunden til det er, at arbejdsmiljøet simpelthen er for hårdt, siger hun.

Lis Munk påpeger, at en større del af jordemoderuddannelsen sker i praktik på klinikker, og mener, at der skal tænkes nyt, hvis kvaliteten af den uddannelse skal bevares.

Flere penge til fødeområdet

Der er det seneste år sat penge af til fødeområdet ad flere omgange.

I september afsatte et politisk flertal i Region Midtjylland 50 millioner kroner, der skal bruges til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital. Derudover fire millioner kroner til svangerområdet, som hospitalerne selv kunne disponere over.

Jordemødrene kritiserede dog, at pengene ikke gik til flere hænder.

Senere samme år blev der på finansloven afsat flere hundrede millioner kroner til at styrke trygheden og nærværet før, under og efter fødsler.

Også her var jordemødrenes ønske, at pengene skulle gå til flere hænder.

- Vi har brug for en højere grundnormering. Flere mennesker på arbejde, sagde Anna Højkjær Larsen, jordemoder og tillidsrepræsentant på Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.