Demens-kaos møder skarp kritik: Tre ud af fire kan være udredt for dårligt

Danske Regioner har opsagt samarbejdet med en privat demensklink. Tilbage står de udredte patienter, som måske ikke har fået den rette diagnose.

Region Midtjylland sår nu tvivl om, hvorvidt demenspatienter har fået den rette diagnose.

Vurderingen kommer i kølvandet på en mudret sag, hvor Danske Regioner har opsagt samarbejdet med den private leverandør Demensudredning Danmark. 

- Vi håber virkelig, at flest mulige patienter har fået den korrekte diagnose og dermed den korrekte hjælp, skriver Region Midtjylland i en mail til TV2 ØSTJYLLAND:

- Men vi kan desværre ikke udelukke, at der er patienter, som har fået en forkert diagnose og deraf en forkert eller manglende behandling. Det beklager vi meget.

quote Der, hvor der kan være let demens eller mistanke om demens, er det helt afgørende, at der også er en neuropsykologisk test.

Nis Peter Nissen, direktør Alzheimerforeningen

Regionen oplyser, at det drejer sig om 539 patienter, som er blevet færdigudredt ved Demensudredning Danmark.

- Hvis patienterne og de pårørende er utrygge eller i tvivl om, hvorvidt patienten har fået den rigtige diagnose og behandling, så skal de kontakte deres praktiserende læge og få en snak og eventuelt en undersøgelse der, står der til sidst i mailen.

Ingen psykiatere med i udredningen

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i den journalgennemgang, som har ført til, at Danske Regioner har opsagt samarbejdet med Demensudredning Danmark.

Der står blandt andet: 

"Danske Regioner har tidligere kunnet konstatere, at der ved udredningsenheden i Aarhus (Demensudredning Danmark red.) ikke har været psykiatriske kompetencer til stede, ligesom der kun sjældent har været neurologiske kompetencer."

Så mange drejer det sig om

Dybt problematisk, lyder det fra Alzheimerforeningen. 

- Der, hvor der kan være let demens eller mistanke om demens, er det helt afgørende, at der også er en neuropsykologisk test, siger direktør Nis Peter Nissen.

Pludselig var aftalerne aflyst

TV2 ØSTJYLLAND kunne i oktober fortælle, hvordan patienter blev ramt af det afbrudte samarbejde mellem Danske Regioner og Demensudredning Danmark.

Helle Nielsen fra Ørsted var dybt frustreret, da hendes mand udredning for demens blev sat i stå fra den ene dag til den anden. 

Erik og Helle Nielsen er frustrerede over, at hans demensudredning nu bliver trukket i langdrag.
Erik og Helle Nielsen er frustrerede over, at hans demensudredning nu bliver trukket i langdrag.

- Der blev jeg godt nok rasende, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND i oktober. 

Efterfølgende har parret fået en tid på Aarhus Universitetshospital i januar, mens andre har fået en tid i januar 2023

Gennemgået 93 journaler - 78 lever ikke op til gældende standarder

Danske Regioner har siden 2019 været i dialog med Demensudredning Danmark om bekymringer vedrørende kvaliteten i udredningerne.

Det førte til udarbejdelsen af en kvalitetsrapport, hvor førende eksperter gennemgik 93 journaler fra patienter, som er blevet udredt ved Demensudredning Danmark.

Danske Regioner opsagde samarbejdet med Demensudredning Danmark i oktober. I dag er lokalerne i Aarhus allerede rømmet.
Danske Regioner opsagde samarbejdet med Demensudredning Danmark i oktober. I dag er lokalerne i Aarhus allerede rømmet.

I 78 tilfælde opfylder udredninger ikke gældende krav og standarder, vurderer de to overlæger udpeget af Danske Regioner.

I en mail til TV2 ØSTJYLLAND uddyber Danske Regioner vurderingen.

- Vi beklager meget overfor de patienter og pårørende, der nu kan være bekymrede og kan opleve ekstra ventetid, står der i mailen:

- Vi deler bekymringen fra Region Midtjylland, men vi måtte opsige aftalen med den private leverandør, fordi en undersøgelse viste, at kvaliteten i en del tilfælde ikke levede op til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer.

Den vurdering er Demensudredning Danmarks overlæge fra undersøgelsen ikke enig i. 

Her har lægen i stedet vurderet, at det kun er i 27 tilfælde (29 procent), at udredningen ikke lever op til krav og Sundhedsstyrelsens standarder.

Peter Kamp Knudsen venter på udredning for demens. Han skulle være udredt ved Demensudredning Danmark, men han er nu kommet bag i køen hos den offentlige udredning, fordi samarbejdet med Demensudredning Danmark er ophørt.

Demensudredning Danmark vil ikke udtale sig, men Mette Nord, direktør for Sundhed Danmark, brancheforeningen for private hospitaler og klinikker i Danmark, vil gerne udtale sig på Demensudredning Danmarks vegne.

- Vi anerkender, at Danske Regioner har mulighed for at opsige et samarbejde med en privat aktør, med baggrund i journalauditten (gennemgang af et udvalg antal journaler red.), der konkluderer, at der ikke er levet op til Sundhedsstyrelsens gældende standarder, siger Mette Nord og uddyber:

-  Men hvis man ser på data fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, så er vores holdning, at kvaliteten ikke er dårligere i det private end i det offentlige.

Læs hele svaret fra Sundhed Danmark

De to overlæger, som Danske Regioner har udpeget, vurderer, at i 84 procent af udredningerne ikke op til gældende standarder og krav i kontrakten. Anerkender du den vurdering?

- Det er en faglig vurdering, som vi ikke kan udtale os om, da vi ikke har set de enkelte journaler, men vi tager til efterretning, at det er de to lægers vurdering.

Mette Nord er branchedirektør for Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder.
Mette Nord er branchedirektør for Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder. Foto: Sundhed Danmark

Men er I enige i de to lægers faglige vurdering?

- Der har i alt været tre læger, der har vurderet journalerne. To læger fra offentlige afdelinger og én fra Demensudredning Danmark. Vi konkluderer, at der er forskelle i den faglige vurdering fra de tre læger, siger Mette Nord fra Sundhed Danmark og supplerer:

- Man kan dog sige, at der generelt – også i det offentlige - er forskel fra Sundhedsstyrelsens standarder, og det som bliver leveret. Og ses der på data Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, er der ikke er forskel på den kvalitet det offentlige leverer, og det som private leverer på demensudredningsområdet. 

Er du berørt af sagen?