Birger har alzheimers: Blev udredt i region med kort ventetid

Ventetiden på demensudredning stiger og stiger i Aarhus, mens den er meget lavere i hovedstaden. Birger Veber fra Rødovre er glad for, han blev hurtig udredt.

Hvis du skal udredes for demens, kan det lige nu være langt bedre at bo i hovedstaden end i det midt- og østjyske.

Mens ventetiden er 92 uger på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital, er den aktuelt 10 uger på Rigshospitalets hukommelsesklinik - altså ni gange så kort. 

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Birger Veber fra Rødovre blev udredt for alzheimers på Rigshospitalet, og familien er glad for, at det gik hurtigt.

- Det gik rimeligt hurtigt med den første, anden, tredje og fjerde undersøgelse, inden vi kom til den sidste samtale, hvor det stod klart, at han havde alzheimers, siger hans kone Jette Veber. 

Opdaget i den tidlige fase

Det er efterhånden nogle år siden, at diagnosen blev stillet, og Jette Veber kan slet ikke forestille sig de mulige konsekvenser, hvis de skulle have ventet op til 92 uger.

- Hans sygdom blev opdaget i den tidlige fase, og han fik straks piller mod alzheimers, som jeg tror, har forlænget vores gode periode sammen. Hvis vi havde ventet langt tid på udredningen, var det ikke sikkert, at vi havde været så heldige, siger Jette Veber.

Jette Veber mener, det på sigt er billigere for samfundet at opdage alzheimers tidligt. Det kan blive lettere for nogle ramte at bo længere tid i eget hjem med deres ægtefælle.
Jette Veber mener, det på sigt er billigere for samfundet at opdage alzheimers tidligt. Det kan blive lettere for nogle ramte at bo længere tid i eget hjem med deres ægtefælle.

Hun understreger, at hverdagen som pårørende til en ægtefælle med alzheimers stadig er hård. 

- Jeg siger ikke, det er nemt. Det har det bestemt ikke været, men vi har kunnet gøre masser af ting sammen, siger hun.

Fra 18 til 4 afdelinger i hovedstaden

Selvom der bor flere mennesker i Region Hovedstaden end i Region Midtjylland, er der langt færre steder, som udreder for demens.

I Midtjylland er der 10 afdelinger på forskellige hospitaler, mens der er fire i hovedstaden - og en enkelt satellitenhed på Bornholm.

Førhen var der 18 steder i Region Hovedstaden, hvor man kunne blive udredt for demens, men det har vist sig effektivt med større og færre enheder, forklarer professor i neurologi Gunhild Waldemar fra Rigshospitalet. 

Ventetiden er aktuelt 10 uger på hukommelsesklinikken på Rigshospital. Det er den tid, der går, fra lægen sender en henvisning til der er tid til første samtale på hospitalet.
Ventetiden er aktuelt 10 uger på hukommelsesklinikken på Rigshospital. Det er den tid, der går, fra lægen sender en henvisning til der er tid til første samtale på hospitalet.

- Da vi gjorde det for 10 år siden, kunne vi umiddelbart se, at vi fik øget kapaciteten med 10-20 procent de første år. Vi kunne undersøge flere, uden at få flere midler, siger professor Gunhild Waldemar. 

Hvordan det?

Jeg tror, det handler om, at man har mulighed for at få mere fleksibilitet ind i opgaveløsningen i hverdagen.

Samtidig understreger professor Gunhild Waldemar, at sammenlægningen til større og færre enheder også har givet et løft i kvaliteten af udredningerne.

- Hvor det før var sådan, at du kunne gå ind ad døren til en klinik og få en alzheimersdiagnose, fordi det var der 80 procent, som fik på den afdeling, så kunne en tilsvarende type patient gå ind ad døren til en anden afdeling og få en helt anden diagnose, siger Gunhild Waldemar. 

Nu er ventetiden oppe på 92 uger på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital, og folk risikerer at det resulterer i manglende hjælp og medicin på grund af den lange ventetid, lyder det fra Alzheimerforeningen.

I 2020 blev 3.276 udredt for demens i Region Hovedstaden, mens tallet var 1.386 i Region Midtjylland. 

Alzheimerforeningen: - Se mod hovedstaden

Alzheimerforeningen har flere gange kritiseret den stigende ventetid for patienter, der skal udredes for demens i det østjyske. 

Den opfordrer til, at Region Midtjylland lader sig inspirere af Region Hovedstaden.

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen

- Der er også lange ventetider lige nu i Region Hovedstaden, men det er slet ikke i nærheden af Region Midtjylland, siger foreningens direktør, Nis Peter Nissen. 

Han er bekymret for, at der er sammenhæng mellem de ekstra lange ventetider i Region Midtjylland og organiseringen med de mange afdelinger, som udreder for demens.

Er den anderledes organisering eneforklaringen på forskellene i ventetid?

- Det er en væsentlig forklaring. Der er ikke regionale forskelle i, hvordan patienterne har det.

Dog har politikerne i hovedstaden givet ekstra 10 millioner kroner i år til at komme lange ventelister på demensområdet til livs, så økonomisk er området også bliver prioriteret på det seneste.  

I Region Nordjylland er al udredning af demens samlet i én enhed i Aalborg. Også her er ventetiden lavere end gennemsnittet i Region Midtjylland. 

Faglig anbefaling: Færre enheder

Mens Region Midtjylland har 10 afdelinger, som udreder for demens, er den faglige anbefaling, at der skal være færre enheder, hvor specialister fra forskellige lægegrupper samles.

Målene er beskrevet i den såkaldte demenshandlingsplan fra 2016, hvor der blev afsat 470 millioner til en bedre indsats på demensområdet. 

Et af initiativerne er, at udredningen skulle samles på færre tværfaglige afdelinger - ligesom de har gjort i Region Hovedstaden. 

- Derfor bør ministeren som den øverst ansvarlige inden for sundhed i Danmark agere, sådan at Region Midtjylland også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan man organisere demensudredningen i Danmark, siger Alzheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen. 

Magnus Heunicke (tv.) afventer sundhedsministeriets gennemgang af den redegørelse, som Danske Regioner har sendt om ventetiden på demensområdet.
Magnus Heunicke (tv.) afventer sundhedsministeriets gennemgang af den redegørelse, som Danske Regioner har sendt om ventetiden på demensområdet. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Den socialdemokratiske sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at sundhedsministeriet har fået en redegørelse på området fra Danske Regioner. 

- Sundhedsministeriet bad den 8. marts Danske Regioner om en redegørelse for, hvordan de arbejder med Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens samt en redegørelse for deres håndtering af udfordringerne med lange ventetider på demensudredning, står der i mailen.

Den redegørelse ser ministeriet nærmere på nu og vil derefter gå i dialog med Danske Regioner.

Danske Regioner: - Færre enheder

Hos Danske Regioner siger formand for sundhedsudvalget, Karin Friss Bach (Rad. V), at de lange ventetider ikke er tilfredsstillende, og at alle regioner arbejder med at nedbringe dem.

- Men forskellige faktorer gør det svært. Det gælder den generelle pukkelafvikling efter covid og sygeplejerskestrejken, men særligt manglen på forskellige medarbejdergrupper, siger hun. 

quote Tid er vigtig med alle demenssygdomme. Som pårørende bliver du slidt ned til sokkeholderne, hvis man ikke får hjælp.

Jette Veber, gift med Birger Veber, der har alzheimers

 Samtidig understreger Karin Friis Bach, at det er målet at leve op til aftalerne i demenshandlingsplanen.

- Alle regioner arbejder med at samle behandlingen i færre tværfaglige enheder, siger hun. 

Region Midtjyllands formand Anders Kühnau (A) ønsker ikke at stille op til interview, men både fra De Konservative og Venstre er der interesse for at lade sig inspirere af Region Hovedstaden.

- Jeg har også set de faglige anbefalinger med færre enheder, og det er noget af det, vi skal have set på, siger Venstres gruppeformand Anders G. Christensen. 

Med diagnosen kommer mere hjælp

I Rødovre er ægteparret Jette og Birger Veber i gang med at pakke ting, så de kan rykke i deres kolonihavehus sommeren over.

Birger Veber går stadig selv ture i kvarteret, men kun ad faste og kendte ruter, fordi han ellers mister orienteringen.

- Det er sket, at du har ringet hjem og er blevet væk, siger hans kone Jette Veber.

Birger Veber er glad for, at han med sit GPS-ur stadig selv kan gå og cykle de steder, han kender i København.
Birger Veber er glad for, at han med sit GPS-ur stadig selv kan gå og cykle de steder, han kender i København.

Derfor har Birger Veber to GPS-ure, så familien altid kan holde øje med, hvor han er. Urene har han fået støtte til, fordi han har diagnosen alzheimers. 

For familien er det et eksempel på, at det har betydning at få diagnosen stillet hurtigt. 

- Tid er vigtig med alle demenssygdomme. Som pårørende bliver du slidt ned til sokkeholderne, hvis man ikke får hjælp, siger Jette Veber.