Ambulancerne kommer langsommere frem

Region Midtjylland overholder stadig ikke deres egne servicemål, når det kommer til ambulancekørsel. Ifølge præhospital direktøren skyldes det stigningen i antallet af kørsler.

Region Midtjylland halter stadig efter deres egne mål for, hvor hurtigt ambulancer skal komme frem til borgerne. Og i den første halvdel af 2021 er det faktisk blevet værre sammenlignet med første halvdel af 2020.

Trods et lille fald i procentdelen af ambulancer, der når frem under både 5, 10, 15 og 20 minutter, har regionen stadig overholdt sine egne servicemål for A-kørsler, der er de mest akutte.

Stigning i aktivitet

Region Midtjylland har dog ikke nået målet for hverken B, C eller D-kørsler. Det er samtidig gået den forkerte vej på alle typerne.

- Nej, vi er ikke tilfredse. Vi kan se, at der er en tilbagegang, men det skyldes et ekstraordinært højt antal kørsler, siger præhospital direktør i Region Midtjylland, Henning Weihrauch Voss, til TV2 ØSTJYLLAND.

Region Midtjylland skriver selv på deres hjemmeside, at der er sket en stigning på 6,1% i ambulancekørsler og sygetransport, sammenlignet med første halvdel af 2020. Derfor kommer aktiviteten til at være regionens fokuspunkt i forhold til at komme i mål med servicemålene.

- Vi arbejder på at dæmpe aktiviteten. Blandt andet i dialog med sygehusene, som vi gerne vil have til at bruge siddende patienttransport i stedet for liggende, i det omfang, det er muligt, siger Henning Weihrauch Voss.

Regionen skriver, at de troede, at stigningen var midlertidig grundet COVID-19. De skriver dog, at der nu er tegn på, at COVID-19 har givet nogle afledte effekter, der er mere permanente. 

Store lokale forskelle

Vi har tidligere på TV2 ØSTJYLLAND fortalt om, hvordan der er store kommunale forskelle i forhold til, hvor hurtigt ambulancerne kommer frem.

Det er der stadig i den nye rapport, hvor man kan se, at ambulancerne kun kom frem på under 10 minutter på A-kørsler i 64,8% af tilfældene i Syddjurs. Til sammenligning er tallet 88,1% i Aarhus. Målet for hele regionen er 75%.

- De forskelle vi ser lokalt, er et resultat af, at der ikke bor så mange mennesker i de områder. Men vi har fokus på områder, der er tyndt befolket, og i det omfang, det er muligt, sender vi ambulancer, der kan holde i beredskab, ud i de områder, siger Henning Weihrauch Voss.

Og i forhold til at nå op til regionens egne servicemål, kan Henning Weihrauch Voss ikke sætte nogen dato på.

- Det tør jeg ikke sige. Det afhænger rigtig meget af, i hvilket omfang vi lykkedes med at få dæmpet aktiviteten. Det er meget vanskeligt for os at nå servicemålene, når aktiviteten er så høj.