Vuggestuerne i Randers er de billigste

Lav personalenormering er forklaringen

Det er billigst at få passet sin baby i Randers (arkiv)

Randers er blandt de billigste kommuner i landet, når det gælder prisen for en vuggestueplads. Den koster ca. 26.000 kr. med madordning. I den modsatte ende er København, hvor forældre må betale 33.000 kr. uden madordning, viser en opgørelse foretaget af Danmarks Statistik, som offentliggøres i Berlingske.

En af forklaringerne på den store prisforskel er personalenormeringerne. Den seneste statistik fra Socialministeriet fra 2010 viser, at Københavns Kommune har Danmarks bedste normering: én pædagog pr. 2,5 vuggestuebarn. Til sammenligning har Randers én pædagog pr. 3,4 barn i vuggestuen, og landsgennemsnittet er 3,1.

Fuldmægtig i KL's økonomiske sekretariat Maria Pilegaard peger på, at det højst sandsynligt er antallet og typen af personale, der udgør den store prisforskel mellem kommunerne. Lukkedage, åbningstider og udflugter spiller en mindre rolle.

- Personalet vil typisk være den tungeste udgiftspost, så antallet af ansatte vil afspejle sig i prisen, og desuden er en uddannet pædagog dyrere at have ansat end en pædagogmedhjælper, siger hun til Berlingske.