Tryghedshotel skal forebygge indlæggelser

I stedet for at blive indlagt på et hospital, kan ældre borgere nu komme på Tryghedshotel

Der er flere årsager til, at Sundheds- og ældreudvalget har taget initiativ til at oprette Tryghedshotel Randers.

- Der er sket en masse strukturændringer, besparelser med mere. Borgerne bliver ofte udskrevet meget tidligt efter en indlæggelse. Og det er ikke altid, at en patient føler sig færdigbehandlet og klar til at tage hjem efter en indlæggelse. Ligeledes sker det, at nogle borgere bliver indlagt og optager en dyr sygehusseng, hvor det måske kunne havde været undgået, hvis der havde været andre muligheder, siger formand for Sundheds- og ældreudvalget, Aage Stenz.

Leder af Tryghedshotel Randers, Susanne Tvede, mener også, at et ophold på Randers Tryghedshotel er en fordel frem for en hospitalsindlæggelse:

- Vi vil være i stand til at se helheden i borgerens forløb, så de undgår at skulle af sted mere end én gang. Vi tager udgangspunkt i hele borgerens situation.

Der kan være flere årsager til, at en borger får et ophold på tryghedshotellet.

Det kan eksempelvis være, at en læge henviser en patient, som pludselig har fået en lungeinfektion og ikke er i stand til at være i eget hjem. I stedet for at indlægge patienten på et hospital, kan personalet på Tryghedshotel Randers hjælpe.

Det kan også være en midlertidig løsning, mens den ældre venter på en ledig plejehjemsbolig eller venter på at eget hjem indrettes med de rette hjælpemidler.

Randers Kommune henviser til nogle af pladserne, men en borger kan også selv indskrive sig.

Tryghedshotel Randers åbner den 25. januar.