Tre-årigt forlig om budgettet

Der skal spares 71 mio. kr. i 2012

Med et flertal på 28 af byrådets  31 medlemmer er der indgået et budgetforlig i Randers, som i 2012 betyder besparelser på 71 mio. kr. Forliget rækker frem til 2015.

Bag forliget står: Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Erik Poulsen.

- Vi var igennem en alvorlig sparerunde sidste år. Umiddelbart skulle man så ikke tro, at det var nødvendigt med en ny sparerunde. At vi igen står med en presset økonomi skyldes primært beskæftigelsesreformen, som først blev vedtaget efter, at vi havde indgået budgetforlig sidste år, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) i en pressemeddelelse.

- Samtidig bliver Randers Kommune underkompenseret for de forsikrede ledige. Konsekvensen er, at vi i budgetperioden 2012-15 har et samlet tab på 230 mio. kroner. Det er alvorligt. Derfor glæder det mig, at vi har kunnet holde fokus på udvikling i dette budgetforlig, siger han.

Rammer bredt
Besparelserne på i alt 71 mio. kr. rammer bredt inden for børn, skole, kultur, miljø & teknik, ældreområdet, social og arbejdsmarked.

Det har været væsentligt i forliget at fastholde sikker drift samt at undgå afskedigelser.

En reduktion i antallet af medarbejdere sker derfor gennem naturlig afgang.