Store kvinder indtager Randers

På størrelse med en campingvogn

1 af 2

Fem kvinder på størrelse med campingvogne indtager Randers i morgen fredag på Kvindernes Internationale Kampdag.

Udsagnet, der umiddelbart lyder som en grov fornærmelse mod kvinder i plusstørrelse, dækker over en kunstnerisk begivenhed, hvor fem kunstværker bliver udstillet i Randers.

Det er billedkunstneren Marit Benthe Norheim, som har ombygget de fem campingvogne, som fredag sidst på dagen ruller ind i Randers på deres tur fra Hjørring.

- Udvendigt er alle campingvognene formet som store sanselige kvindeskikkelser, mens man indvendigt kan se fotografier, relieffer og skulpturer som alle knytter an til campingvognens ydre udformning. I Jomfru Maria-vognens indre kan man for eksempel finde en liggende skikkelse som har søgt et fristed fra verden, mens der i Sirene-vognens indre er efterladt helt konkrete aftryk af alle de mænd hun har forført i form af håndaftryk i betonen, lyder det i beskrivelsen fra arrangørerne.

Campingvognene kan beses og besøges på Stemannsgade mellem Østervold og J.O.Krags Plads i perioden 9.- 26. marts og der vil være åbent i vognene i tidsrummet 10.15-15.45 - dog ikke på mandage.

Udstillingen er et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Randers Eventsekretariat, Museum Østjylland og Randers Bibliotek.