Sparekasse har lille underskud

Indskydergaranti trækker resultat i minus

Basisindtjeningen overstiger forventningerne, men ekstraordinære poster påvirker regnskabet negativt i Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i Randers.

Derfor kommer det østjyske pengeinstitut ud med et lille underskud, fremgår det af sparekassens årsregnskab.

2011 blev et år, hvor det var dyrt for Sparekassen Kronjylland at have et stort indlånsoverskud og en stærk likviditet.

Udgifter til Indskydergarantifonden og kursreguleringer trækker nemlig regnskabet i et lille minus, selv om basisindtjeningen er steget betragteligt.

- Det er naturligvis utilfredsstillende at præsentere et underskud, men jeg er glad for, at den underliggende drift er sund og bevæger sig i den rigtige retning, ligesom regnskabet viser, at vi fortsat er blandt landets mest solide pengeinstitutter, fortæller administrerende direktør Klaus Skjødt i en pressemeddelelse.

Årets resultat efter skat viser et minus på knap 21 millioner kroner. Indtjeningen på både renter og gebyrer er steget pænt, nedskrivningerne ligger lidt under niveauet for 2010, men er fortsat præget af den økonomiske krise.

Udgifterne til personale og administration er steget, men det hænger primært sammen med opkøb af afdelinger i både 2010 og 2011 samt opstarten af en Private Banking afdeling.