Sønderhald går til valg

Borgerne i Sønderhald er i dag med til at afgøre, hvilke kommuner de skal lægges sammen med.

Borgerne i Sønderhald får i dag mulighed for at fortælle politikerne, hvilke kom- muner de helst vil lægges sammen med.

Det sker i forbindelse med en vejledende folkeafstemning, hvor borgerne kan vælge imellem en fusion med de norddjurske kommuner Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø eller kommunerne i Randers-området, nemlig Langå, Randers, Purhus, Nørhald og Mariager,

Endelig kan vælgerne også sætte kryds ud for en sammenlægning med nabokommunen Rogsø alene.

Valgstederne i Søndehald Kommune er åbne mellem klokken 9 og klokken 20.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om valget i dagens udsendelser.