Skolelukninger: Forældre er mindre glade

Skoledirektør er ikke overrasket over resultatet i ny tilfredshedsundersøgelse i Randers

Lukning af folkeskoler og dermed flytning af elever til andre skoler er ikke noget, der giver plusser i karakterbogen hos forældrene.

Det viser en ny tilfredsundersøgelse på skoleområdet i Randers Kommune, som netop er blevet offentliggjort.

Ikke overraskende er tilfredsheden, siden den seneste måling i 2012, dalet fra 77 procent til 57 procent. 22 procent har svaret, at de er utilfredse, mens 24 procent er hverken tilfredse eller utilfredse. Faldet i tilfredsheden skal ifølge kommunens skolechef Torben Bugge ses i lyset af den nye skolestruktur, som trådte i kraft i sommeren 2015.

Millioner til Randers-skoler

Skolestrukturen resulterede i lukning af fem folkeskoler i kommunen, hvilket førte til højlydte forældreprotester:

- Det er naturligt at så stor en omstilling, der berører mange menneskers dagligdag, vil påvirke det daglige arbejde i en overgangsfase. Forandringer tager tid og et fald i brugertilfredsheden på nuværende tidspunkt må være at forvente på grund af de særlige omstændigheder, skolerne har befundet sig i, siger skolechef Torben Bugge i en pressemeddelelse.

Præget af ombygninger

I undersøgelsen har i alt 2.670 forældre givet deres mening til kende. Skolerne med den laveste forældretilfredshed er Kristrup Skole, Vestervangsskolen og Rismølleskolen. Fælles for de tre skoler er, at de alle har været modtagerskoler for børnene fra de lukkede skoler.

Eksempelvis er elevtallet på Vestervangsskolen steget fra 450 til 1.065 elever siden sommerferien. Skolen har derfor ligesom fem andre skoler været igennem en større ombygning for at skabe større rammer.

Netop de fysiske rammer er fortsat et punkt, hvor der er plads til forbedringer, hvis man spørger forældrene. 44 procent svarer, at de er tilfredse, mens 37 procent er enten utilfredse eller meget utilfredse med de indvendige rammer som lokaler og inventar.

Også på spørgsmålet om, hvorvidt forældrene er tilfredse og trygge ved trafiksikkerheden nær deres barns skole er der delte meninger. 41 procent er tilfredse, mens ligeså mange er det modsatte:

- I forhold til disse emner kan vi direkte aflæse en mindre tilfredshed. Men efter strukturomlægningen er vi flere steder gået i gang med en forbedring af både de fysiske rammer og trafiksikkerheden, så forholdene passer til det nye antal elever, der går på skolerne. Det er en proces, som desværre på kort sigt kan skabe udfordringer, før forbedringerne er færdige, siger skolechef Torben Bugge.

Du kan se hele Randers Kommunes tilfredshedsundersøgelse ved atklikke her.

Smukfest bøgeskoven

Festivaler kritiserer minister: Det giver ikke mening at planlægge forsigtigt

040321 Vildthegn DIGI Still

Ubudne gæster gnaver i Slotspark

Vaccine dosis.

Professorer tror på behov for at skulle revaccinere mod corona

Niels Rasmussen

AGF-fan håber at kunne deltage i tilskuer-forsøg: Det er jo det, vi lever for

Lone Abildtrup

play Lone er dødssyg og fanget i vaccinationskaos: Tilbudt "forkert" vaccine

AGF bronzemedaljer bronze fans fan tilskuere Ceres Park

Nyt forsøg vil sende 30.000 tilskuere på stadion