Skoleelever får ny rute til skole

Ny skolestruktur betyder ændrede køreplaner

Eleverne i Randers skal vende sig til nye bustider, og at bussen kører en anden vej til skole. Skolebusruterne bliver i et vist omfang omlagt efter, at byrådet i har vedtaget en ny skolestruktur i Randers Kommune, og et forslag er nu sendt i høring.

Forslaget rummer reviderede køreplaner for nogle af skolebusserne og for nogle af de bybusser, der betjener skolerne. Flere steder bliver der i øjeblikket kørt til flere skoler end distriktsskolen fra et område, og eleverne har haft mulighed for at komme til en anden skole end distriktsskolen med en skolebus. For en stor del af ruterne ophører denne mulighed fra næste skoleår.

Ifølge Randers Kommune har den nuværende ordning den ulempe, at transporttiden for nogle elever er meget lang.

Ved at begrænse skolebuskørslen til at være inden for skoledistriktet har forvaltningen forsøgt at gøre transporttiden så kort som mulig for så mange elever som muligt. Hvis der er plads i skolebussen, vil det fortsat være muligt for de elever, der ikke er befordringsberettigede at benytte skolebussen.

De nye køreplaner er nu i høring, og til og med den 2. februar kl. 9 kan borgere komme med kommentarer og ændringsforslag til både eksisterende køreplaner og forslag til nye køreplaner.

Efter høringsfristens udløb bliver alle høringssvar og køreplaner gennemgået og vurderet, inden de endelige køreplaner bliver lavet.

Større ændringer rammer følgende skoler:

Havndal Skole

Granhøjskolen

Korshøjskolen

Blicherskolen

Asferg Skole

Fårup Skole

Bjerregravskolen

Langå Skole

Munkholmsskolen

Assentoftskolen