Regionshospitalet Randers udbygges for treciftret millionbeløb

Bedre akutbehandling og flere planlagte operationer kræver et større Regionshospital Randers, siger regionsformand Bent Hansen.

Regionshospital Randers skal være større, så sygehuset kan behandle flere patienter og samtidig forbedre kvaliteten af behandlingen.

Det vil kræve, at Region Midtjylland investerer et stort beløb i hospitalet:

- jeg kan ikke sige, om det bliver 200, 300 eller 400 millioner kroner, men det bliver et trecifret millionbeløb, siger regionsformand Bent Hansen.

Modtagelsen af akutte patienter skal være bedre, så færre bliver sendt videre til Skejby. Derfor skal der fremover være flere speciallæger på vagt døgnet rundt.

Samtidig skal hospitalet lave flere planlagte behandlinger på en lange række områder som f.eks hofteoperationer.

Der bliver også flere fødsler på Regionshospitalet Randers. Region Nordjylland lukker nemlig sygehusene i Hobro og Farsø, og Regionshospitalet Randers skal overtage fødslerne herfra.

Udbygningen af Randers Sygehus er en konskvens af den ny sygehusstruktur, som embedsmændene i Region Midtjylland har foreslået. Politikerne i det midtjydske regionsråd tager til efteråret endeligt stiling til planen.