Randers vil tiltrække veluddannede

Ny bydel på havnen skal få højtuddannede til at købe bolig i Randers.

Med inspiration fra lignende projekter i København, Malmø, Århus og Odense skal industri- og containerhavnen i Randers flyttes væk fra bymidten. Havnen i Randers ligger i dag midt i byen, hvor Gudenåen munder ud i Randers Fjord.

Planen er at flytte havnen uden for byen, så havnearealerne kan bruges til at lokke pengestærke borgere, turister og liberale erhverv til byen, forklarer viceborgmester Anders Buhl-Christensen (V).

- Randers har et lavt uddannelsesniveau i forhold til andre byer i Østjylland. Det giver færre penge i kommunekassen, siger Buhl-Christensen, der mener, at et attraktivt miljø med boliger, butikker og forlystelser ved havnen vil være en god måde at sikre Randers sin del af væksten i Østjylland.

Ifølge planen skal der bygges en ny havn øst for byen ved Randers Fjord. Industrien og byens kraftvarmeværk, som ligger på havnen, skal også flyttes, og den del af planen stiller både LO og Dansk Indutri sig skeptiske overfor. De frygter både for arbejdspladser, industri og livet omkring havnen.

- Vi ser helst en blanding af boliger og forskellige typer erhverv på havnen. Sporene fra andre byer, hvor havnene er blevet til spøgelsesbyer, skræmmer. Når kontorerne lukker, sker der ingenting, siger Christian Eskelund-Hansen, regionalsekretær for Dansk Industri Randers-Norddjurs, der peger på omlagte havnearealer i København som eksempel.

Beslutningen om at flytte havnen blev truffet af et næsten enigt byråd mandag aften. Første etape af projektet med undersøgelser og høringer kan nu gå i gang.