Projekt BRUS har nu hjulpet 100 børn fra familier med misbrug

I Randers har projekt BRUS netop rundet 100 børn og unge, som har fået hjælp af projektet. Men forældrene har man sværere ved at nå ud til, lyder det

Her ses Mette Juul (venstre), der er en af de 100 børn og unge, der har fået hjælp af projekt BRUS. Til højre ses projektmedarbejder i projekt BRUS Heidi Birch Jakobsen. Foto: Randers Kommune

Gem det væk, så gør det ikke ondt. Det kan virke som den nemmeste strategi at handle ud fra, hvis man er barn af en forældre med et misbrug af rusmidler. 

Men at gemme følelserne og frustrationerne væk holder sjældent i længden. Det er i hvert fald filosofien hos projekt BRUS, der siden september sidste år har arbejdet aktivt med at hjælpe børn og unge, der lever i familier med stof- eller alkoholproblemer. 

Læs også Mettes mor drak: Projekt hjalp hende gennem hverdagen

Projektet har stor succes, og i Randers har man netop rundet 100 børn og unge under 25 år, der har fået hjælp gennem projektet. Det fortæller Heidi Birch Jakobsen, der er projektmedarbejder hos projekt BRUS i Randers. 

Forældrene mangler

Men selvom det går godt med at hjælpe børn og unge gennem i projektet, så oplever projekt BRUS udfordringer i forhold til at få den overforbrugende forælder til også at deltage i projektet. 

Det er et enormt tabubelagt emne, så det kræver noget erkendelse hos forældrene, hvis de skal med ind over. De skal indse, at de har et overbrug, og at det ikke kun påvirker dem selv men også deres børn.

Heidi Birch Jakobsen, projektmedarbejder

- Det er et enormt tabubelagt emne, så det kræver noget erkendelse hos forældrene, hvis de skal med ind over. De skal indse, at de har et overbrug, og at det ikke kun påvirker dem selv men også deres børn, siger Heidi Birch Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Men selvom det kan være svært at få de unges forældre til at indse deres rusmiddelproblemer, så mener Heidi Birch Jakobsen, at det er afgørende for, at børnene får den hjælp, de har brug for. 

- Det er sindssygt vigtigt, for børn er jo afhængige af deres forældre. Vores indsats er kortvarig, og der er nogen, der skal tage over på et tidspunkt. Så hvis børnene igen skal stå alene efter at have deltaget i projektet, så er vi ikke nået ret langt, siger hun. 

PROJEKT BRUS

- BRUS står for Børn og unge i familier med RUSmiddelproblemer. Tilbuddet er målrettet alle børn og unge under 25 år, der har et nært familiemedlem, som har stof- eller alkoholproblemer.

 - Projekt BRUS er udviklet i et samarbejde mellem 11 midtjyske kommuner, som Socialstyrelsen i 2015 bevilgede 36 mio. kroner over en fireårig periode. 

- I Randers Kommune er projektet forankret i Rusmiddelcenter Randers.

- Som barn eller ung kan man henvende sig direkte til Rusmiddelcenter Randers via telefon, e-mail og chat-funktioner på projekt BRUS´ hjemmeside.

Kilde: Randers Kommune

Motivere til behandling

Derfor gør projekt BRUS, hvad de kan, for at motivere forældrene til at gå i behandling ved Rusmiddelcenter Randers. 

- Vi ringer til forældrene, snakker med dem og inviterer dem ind til en samtale. Ved den samtale, hvor den forældre der har overforbruget deltager, kan vi kalde en kollega fra den familieorienterede behandling ind, så der bliver skabt mulighed for at få arrangeret den første behandlingssamtale, siger projektmedarbejderen. 

Læs også Michael var misbruger: Finder fællesskab i fodbolden

Ovenstående har projekt BRUS gjort for nylig i en sag om en 8-årig dreng med en far med rusmiddelproblemer, og drengens far er nu kommet i rusmiddelbehandling.

Hjælp til udfordringer

Projekt BRUS er for alle under 25 år, der har familiemedlemmer med et overforbrug af rusmidler. I Randers Kommune er projekt BRUS forankret i Rusmiddelcenter Randers. 

Det er meget forskelligt, hvor ofte børnene og de unge er inde hos os. Nogle er kun inde et par gange, og så har de ikke lyst eller behov længere, mens andre måske er her ti til tyve gange.

Heidi Birch Jakobsen, projektmedarbejder

Når kontakten til projektet er skabt, tilbydes alle en forsamtale, hvor deres behov afklares. Hovedformålet med det efterfølgende samtaleforløb er at styrke børnenes og de unges muligheder for at håndtere de udfordringer, der er forbundet med en opvækst i en familie med rusmiddelproblemer. 

- Det er meget forskelligt, hvor ofte børnene og de unge er inde hos os. Nogle er kun inde et par gange, og så har de ikke lyst eller behov længere, mens andre måske er her ti til tyve gange, siger Heidi Birch Jakobsen. 

Hun understreger desuden, at de børn og unge, der stopper hos dem, altid er velkomne tilbage, hvis de får brug for yderligere hjælp.