Prestige-plejehjem har hverken styr på medicin eller papirarbejde

Huset Nyvang i Randers kritiseres for ikke at have styr på medicin og dokumentation. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet stedet et påbud.

Huset Nyvang i Randers kritiseres nu for ikke at have styr på håndteringen af medicin.

Huset Nyvang i Randers blev kaldt fremtidens plejehjem, og det skulle have været frontløberen inden for pleje af demensramte borgere. Men flere har den seneste tid kritiseret demenslandsbyen, og nu viser det sig, at der heller ikke har været styr på hverken medicin eller papirarbejdet. Derfor har stedet fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også Webdok: Erik er strandet i demenslandsbyen

- Jeg synes, at det er en meget alvorlig kritik, siger Janni Poort, der er ægtefælle til en beboer på Huset Nyvang.

Janni Poort er gift med Erik Poort, der er beboer på Huset Nyvang. Hun har tidligere stillet sig frem her på TV2 ØSTJYLLAND med kritik af plejehjemmet. Hun mener, at medarbejderne er overbelastede.

Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg hos Huset Nyvang i slutningen af 2018, og plejehjemmet har nu fået påbud. Ifølge redegørelsen er der problemer af større betydning for patientsikkerheden.

For to uger siden fortalte vi her på TV2 ØSTJYLLAND første gang om problemer på Huset Nyvang. Her skulle der være aktiviteter målrettet de dementes behov og særligt god pleje til de 60 beboere. Men aktiviteterne i de flotte rammer er ikke for alvor kommet i gang, og i løbet af 2018 er 29 medarbejdere stoppet. Det kan du læse mere om her.

Fare for patientsikkerheden

Nu konkluderer rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed så, at ’Fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt rummer en alvorligere fare for patientsikkerheden’, og at ’der ved tilsynet blev konstateret en meget utilstrækkelig journalføring’.

Læs også Politikere om gold demenslandsby: 'Ærgerligt' og 'Uacceptabelt'

Derudover lyder det, at ’Det er styrelsens opfattelse, at den beskrevne mangelfulde journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig fare for patientsikkerheden.’

02:24

VIDEO: Her kan du se mere om det påbud, Huset Nyvang har fået.

Luk video

Omsorgschef: Vi gør, hvad vi kan

Omsorgschef i Randers Kommune, Lene Jensen, vil ikke stille op til et interview, da hun mener, at hun kan svare fyldestgørende på skrift. I det svar skriver hun blandt andet, at de efter tilsynsrapporten har udarbejdet en handlingsplan, som de sammen med de øvrige tiltag er i gang med at implementere.

Derudover skriver hun:

'Vi kan godt forstå, hvis der er pårørende, der bliver bekymrede over, om der er den rette struktur og systematik omkring plejen af beboerne. Vi vil gerne understrege, at vi gør alt, hvad vi kan for at bringe det i orden, som der ikke var styr på, da patientsikkerhedstilsynet var på besøg.'

Nederst i artiklen kan du læse hele omsorgschefens svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 2 nattevagter til 60 syge beboere: - Det er alt for lavt

Janni Poort understreger, at hun er glad for og har et godt samarbejde med de faste medarbejdere på Huset Nyvang. Hun håber, at tilsynsrapporten kan være med til at sætte skub i processen om at bringe tingene i orden.

- Jeg håber selvfølgelig, at det bliver bragt i orden i dag, og at det måske allerede er blevet bragt i orden.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ophæve påbuddet efter et nyt kontrolbesøg, hvis plejehjemmet lever op til kravene.

'Totalt uacceptabelt'

Vi har i dag, onsdag, forsøgt at kontakte samtlige medlemmer af Randers Kommunes Omsorgsudvalg og borgmester Torben Hansen (S). De fleste har ikke været til at træffe eller har takket nej til tv-interview. Men enkelte udtaler sig om sagen.

- Det er selvfølgelig totalt uacceptabelt, at vi har en situation, hvor der ikke er styr på de ældres sikkerhed. Samtidig kommer det ikke helt bag på mig, for det er klart, at når man skærer så meget ned på ældreområdet, som man har gjort i Randers Kommune, så risikerer man, at man udsætter de ældre for fare som følge af, at medarbejderne simpelthen ikke har tid til at gøre det, der skal gøres, siger Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen, der er medlem af Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Læs også Massive problemer i demenslandsby ryster fagforeninger

- Vi er jo ansvarlige for politikken i Randers Kommune, og det her er da ikke noget, vi ønsker at se. Men sket er sket, og så skal vi kigge fremad, og det er jeg med til nu. Jeg har ikke været med så længe, men man er vant til at kigge fremad og så få løst de problemer, der måtte være. Og hvis der er noget, der er vanskeligt, så får vi en orientering om det, og så må vi tage de beslutninger, der skal til, siger Henrik Leth (S), medlem af Omsorgsudvalget.

'Dybt, dybt alvorligt'

Direktøren for Alzheimerforeningen opfordrer den politiske top i Randers til at være mere synlig og tage ansvar. Og så kalder han påbuddet til Huset Nyvang for meget alvorligt.

02:25

VIDEO: Direktøren for Alzheimerforeningen vil have politikerne i Randers mere på banen, og så langer han også ud efter politkerne på Christiansborg, som han ikke mener gør nok for de syge ældre på plejehjemmene.

Luk video

- Det er jo forfærdeligt, at man har et plejehjem, hvor der bor meget alvorligt syge mennesker, og så har personalet ikke styr på, hvad det er for noget medicin, man giver, og de har heller ikke styr på den dokumentation, der skal være. Man kan også læse i rapporten, at de ikke har dokumenteret, hvad det er, lægen har ordineret. Det vil sige, at patienterne på plejehjemmet ikke har en garanti for, at den behandling, som lægen har ordineret, også bliver givet til patienterne, og det er dybt, dybt alvorligt, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

Nis Peter Nissen langer ud efter politikerne i kommunen, som han mener nu må trække i arbejdstøjet.

- I første omgang skal man sørge for at afsætte de nødvendige ressourcer og ansætte personale. Man skal uddanne personalet, så de ved, hvordan man håndterer medicin, og de skal have forstand på demenssygdom.

02:37

VIDEO: Demenslandsby fungerer langt fra, som den skal, lyder det fra blandt andre FOA. Her kan du se video om Huset Nyvang fra den 1. marts i år.

Luk video

Her er hele det skriftlige svar fra omsorgschefen i Randers Kommune

Vi har modtaget patientsikkerhedstilsynets rapport den 28. februar vedr. Huset Nyvang og har udarbejdet en handleplan, som vi er godt i gang med at implementere sammen med de øvrige tiltag, vi har iværksat på Huset Nyvang. Der sætter vi bl.a. fokus på undervisning, systematisk gennemgang af medicin, egenkontrol og stikprøver ved centersygeplejeske. Vi samarbejder med patientsikkerhedstilsynet indtil de finder, at vi opfylder krav til dokumentation, undervisning, instrukser m.v. Vores umiddelbare indtryk er, at de skitserede problemer især har sammenhæng med det sygefravær og den udskiftning, vi har haft i vores medarbejdergruppe – jf. at patientsikkerhedstilsynet aflagde besøg i efteråret 2018.

 

Vi kan godt forstå, hvis der er pårørende, der bliver bekymrede over, om der er den rette struktur og systematik omkring plejen af beboerne. Vi vil gerne understrege, at vi gør alt, hvad vi kan for at bringe det i orden, som der ikke var styr på, da patientsikkerhedstilsynet var på besøg. Som nævnt er vi godt i gang med den handleplan, som skal være med til at afhjælpe de problemfelter, der er sat fokus på.

Og - vi er selvfølgelig helt enige i målet om, at vi altid skal have styr på instrukser, dokumentation m.v. omkring plejen af vores beboere.

 

Hvad angår det, at vi ikke stiller op fysisk. Vi står selvfølgelig til rådighed for medierne til at besvare spørgsmål, og i denne sammenhæng er det vores overbevisning, at vi kan svare fyldestgørende på de stillede spørgsmål på skrift. I er naturligvis velkomne til at henvende jer for at få uddybet vores svar.