Pædofilisag fra Randers for Højesteret

Pædofilidømt fra Randers skal muligvis i retten igen - denne gang i Højesteret

Syv års fængsel er ikke nok. Han skal i forvaring.

Derfor vil Anklagemyndigheden have Højesteret til at tage stilling i sagen om den 49-årige pædofilidømte Torben Kjærhus Larsen.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at sagen rejser et principielt spørgsmål om anvendelsen af forvaring i sager om grove seksualforbrydelser i tilfælde, hvor den dømte ikke tidligere er domfældet for ligeartet kriminalitet, står der i Rigsadvokatens ansøgning til Procesbevilligsnævnet.

Læs også Anklager i pædofilisag: Det bliver ikke grovere

Sagen drejer sig om, den 49-årige mand fra Randers, der af Vestre Landsret den 30. september blev kendt skyldig i blandt andet at have indtaget en overordnet rolle i to internetbaserede netværk for pædofile.

I netværkene for deling af børneporno skulle deltagerne løbende indsende selvproduceret børnepornografisk materiale for at beholde adganen til de øvrige deltageres materiale.

Torben Kjærhus Larsen blev fundet skyldig af landsretten i at have medvirket til, at flere personer begik grove seksuelle overgreb mod adskillige børn udner 12 år. Den dømte blev også dømt for egne sexkrænkelser af børn.

Læs også Forsvarer afviser babykøb som pervers erotisk fantasi

Rigsadvokaten ønsker alene, at Højesteret tager stilling til strafudmålingen. Anklagemyndigheden har både i byretten og i landsretten fået afvist et krav om at den dømte skulle i forvaring. han fik i stedet syv års fængsel.

Det var Europol, der gav dansk politi tip om den 49-årige mand fra Randers. Politifolk i flere lande har været involveret i efterforskningen. Under retssagen i Vestre Landsret erkendte Torben Kjærhus Larsen store dele af anklagerne mod ham.

Det er nu op til Procesbevillingsnævnet at tage stilling til, om sagen kommer for Højesteret.

Sagen mod Torben Kjærhus Larsen

Den 49-årige mand fra Randers har været efterforsket af politiet i flere lande. Her er de vigtigste anklager:

- Andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse af fire navngivne børn under 12 år.
- Besiddelse og udbredelse af tusindvis af børnepornografiske billeder og videoer.
- Havde nøglerolle i to pædofile netværk på internettet, "Hoarders Hell" og "The Love Zone".
- I den forbindelse er han tiltalt for at have udarbejdet regler om, at medlemmerne jævnligt skulle bidrage med nyt materiale for at "forblive inde i varmen".
- Dermed gjorde han sig ifølge anklagemyndighedens påstand sig skyldig i medvirken ved overgreb mod en lang række børn verden over.
- Manden har også været tiltalt for forsøg på menneskehandel ved at have haft til hensigt at købe et spædbarn på et rumænsk børnehjem. Dette forhold blev han dog i både byret og landsret frifundet for. 

Kilde: Ritzau