Øger fokus på trafiksikkerhed

Randers Kommune vil nedsætte antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken

Byrådet i Randers Kommune har vedtaget en trafiksikkerhedsplan, som skal være med til at nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne på de randrusianske veje og stier.

I 2013 var der 41 tilskadekomne i trafikken i Randers Kommune, og med den nye plan er det målet, at det tal skal være halveret i 2020.

Kommunen fokuserer især på tre hovedområder for at øge trafiksikkerheden. Det gælder lette trafikanter i byerne, høj hastighed i kurver i landområder og ulykkesbelastede steder.

Indsatsen i trafiksikkerhedsplanen vil blandt andet bestå af kampagner, og planen udpeger 23 steder i kommunen, som er særligt ulykkesbelastede og derfor har behov for forbedringer.

Som en del af Randers Kommunes plan for de lette trafikanter indgår blandt andet følgende tiltag:

- Gennemgang af stinettet

- Sikre krydsningssteder

- Belysning på stier

- Beplantning beskæres

- Udbygning af stinettet

- Cykelring

- Procedure for indrapportering af huller

Du kan læse hele trafiksikkerhedsplanen, som byrådet mandag aften vedtog, her, hvor du også kan se de særligt uheldsbelastede steder, som kommunen øger fokus på.