Nye særlige gader kan klare voldsomme mængder regn

I Randers midtby forsøger kommunen at komme oversvømmelserne i forkøbet.

01:48

I videoen kan du se, hvad Randers Kommune har gjort for at sikre gaderne mod de store vandmængder.

Gaderne i Randers midtby ligner måske almindelige gågader, men det er de ikke.

De er bedre i stand til at modstå oversvømmelser end andre gader.

- Vi har blandt andet lavet render, så vi kan håndtere en 100-årshændelse i Provstedgade, uden at vandet løber ind i butikkerne og boligerne, siger Lisa Melgaard til TV2 ØSTJYLLAND. 

Hvad er en 100-årshændelse?

Et fænomen som kun skønnes at indtræffe cirka én gang på 100 år - især om voldsomt vejr.

Kilde: Den Danske Ordbog

Lisa Melgaard er projektleder for klimatilpasning og udvikling i Vandmiljø Randers, der siden sommerferien har arbejdet på at klimasikre gaderne i centrum. Og det arbejde er nu færdigt i to gader, imens to andre stort set er færdigbygget.

Arbejdet har været i gang siden sommer, men er nu stort set færdigt.

- Det fungerer super fint, siger Lisa Melgaard om de to færdiglavede gader.

Der er lavet tre forskellige systemer over jorden, da byen har svært ved at håndtere de store mængder regn under jorden. De har blandt andet sænket fliserne i begge sider af vejen flere steder, hvor de leder al hverdagsregn ud.

  Læs også Brødre fik værkstedet fyldt med vand – nu er det på vej væk

  - Vi får ledt regnvandet og skybrudsvandet derhen, hvor det gør mindst muligt skade, siger Lisa Melgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

  Hvad er der specielt ved gaderne?

  Burschesgade bliver grønnere

  • Den brolagte midterrabat sløjfes og omdannes til vejbane, så vejens bredde bevares.

  • Pladsen fra rabatten flyttes hen mod fortovet, hvor der etableres grønne bede, som skal håndtere regnvand fra Burschesgade og Slotspladsen og herefter lede vandet ned i kloaksystemet.

  • Der etableres også en rende i Burschesgade, hvor vandet skal løbe synligt igennem.
  • På sigt skal det være muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det kommende store regnvandsbassin for enden af Østervold.

  En lang rende i Provstegade

  • Alle små riste i vejen lukkes og erstattes af en lang rist, som følger gadens forløb.

  • For enden af Provstegade mod Østervold vil vandet midlertidigt blive ledt ned i kloaksystemet.

  • Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kanal på Østervold.
  Se mere

  Burschesgade var den første gade, der blev forvandlet til klimagade, og også Provstedgade er blevet klimasikret. Østergade og Slotsgade bliver lige nu bygget om.

  Klimamodeller forudsiger mere vinterregn

  De oversvømmelser, vi i øjeblikket ser, skyldes ifølge TV2 Vejret langvarigt regnvejr. Jorden er mættet med vand, og der står vandpytter og oversvømmede områder mange steder i lavninger på marker og andre steder i naturen.

  Desuden er vores åer så overfyldte, at de mange steder - både i byer og på landet - er gået over deres bredder.

  Læs også Usædvanligt vejr kan blive normalt i fremtiden

  Klimamodeller fortæller, at Danmark i fremtiden fortsat vil opleve mere regn. Modellerne peger også på, at en stor del af den øgede nedbør vil falde i vintermånederne. Vi vil derfor i fremtiden oftere opleve oversvømmelser, som vi ser netop nu.

  På oversigten her er det tydeligt at Danmark får stadigt mere regn. Siden målingerne begyndte for knap 150 år siden, har Danmark fået cirka 100 millimeter mere nedbør årligt. Foto: Jens Ringgård - TV2 Vejret

  Fremtidens skybrud giver flere oversvømmelser

  Klimamodellerne beretter også om, at vi i fremtiden får flere skybrud, fordi vejrhændelserne generelt bliver mere voldsomme. Skybrud er defineret ved over 15 millimeter regn på en halv time og er mest et sommerfænomen.

  Mange mener, at vi allerede oplever det nu. Det er dog svært at dokumentere, fordi data om skybrud i fortiden er mangelfuld.

    Foto: Jens Ringgård - TV2 Vejret