Ny plan skal fremme bylivet

Bevillingsnævnet i Randers Kommune har sendt en ny restaurationsplan i høring, som skal være med til at fremme et mere varieret udbud i Storegade

Med en ny restaurationsplan vil Randers Kommune forsøge at skabe et mere varieret udbud i midtbyen.

I planen er der fokus på Storegadeområdet, Østervold og de bynære havnearealer. De nye områder skal være med til at skabe grobund for kreativitet og diversitet i restaurationslivet, og byrådet ser gerne afprøvning af nye koncepter og initiativer på tværs af brancher.

- Storegadeområdet er kendt for nattelivet. Men vi ønsker, at gaden henvender sig til en bredere målgruppe, siger sektionsleder Søren Fonseca Pedersen, fra Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Ændring af praksis

Randers Byråd har en vision om at koble Randers by tættere sammen med Gudenåen og havnen, en vision som den nye restaurationsplanen også følger.

Men planen indeholder også en ændring af praksis for uddeling af alkoholbevillinger og nattilladelser i Storegadeområdet.

- Det handler om at have et grundlag for at give bevillinger, og det behøver jo ikke kun dreje sig om natklubber. Det kan også være et sted for levende musik, og et sted som er attraktivt i dagtimerne, siger Søren Fonseca Pedersen.

Offentlig høring

Restauratører i Randers kan derfor ikke forvente, at der gives bevilling til diskoteker og natklubber, blot fordi der har været drevet en lignende restauration på samme sted tidligere. Den nye restaurationsplan får derfor betydning for både nuværende og nye restauratører i byen.

Forslaget har været undervejs siden november, hvor der blev holdt en workshop for politikere, restauratører, politiet og andre interessenter.

Tirsdag blev forslaget behandlet på Bevillingsnævnets møde og skal i offentlig høring samt til høring i de politiske udvalg frem til 30. april.