Nu sker det: Trafikalt knudepunkt rammes af stort vejarbejde

Den trafikerede Havnegade i Randers bliver ramt af vejarbejde i flere måneder, når krydset ved Busterminalen skal flyttes.

De randrusianske bilister kan se frem til ekstra køtid, når der køres i midtbyen i den kommende tid. 

Fra den 1. august påbegynder kommunen nemlig den trafikerede Havnegade i og omkring krydset ved Busterminalen og langs Tørvebryggen.

Illustration over det nye kryds mellem busterminalen og Havnegade.
Illustration over det nye kryds mellem busterminalen og Havnegade. Foto: Randers Kommune

Det pågældende kryds skal nemlig flyttes cirka 70 meter mod nordøst, og samtidig skal der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Randers Regnskov og frem til det nye kryds, og det kan skabe ekstra kø i midtbyen. 

- Vi har tilrettelagt arbejdet på en måde, så der stort set altid vil være to spor farbare i begge retninger på Havnegade. Men det vil være nødvendigt at indsnævre vejen, og da den i forvejen er belastet af trafik, forventer vi at det vil give ekstra kø. Derfor opfordrer vi til, at man så vidt muligt undgår Havnegade, når der er mest trafik, eller finder alternative ruter, siger projektchef Grethe Helledi i en pressemeddelelse. 

Randers Kommune anbefaler, at man finder alternative ruter til Havnegade i tidsrummet fra klokken 7-9 og 15-17, hvor trafikbelastningen vil være størst. 

Flere parkeringspladser

Kommunen har afsat 11,6 millioner kroner, og udførelsen af vejarbejdet skal sikre en mere sikker stiforbindelse for de bløde trafikanter. 

Derudover er flytningen af krydset en del af udviklingsplanen for Flodbyen. En flytning af indkørslen til busterminalen vil nemlig betyde, at der kan skabes forbindelse mellem Midtbyen og Bolværksgrunden, som er en vigtig del af planen. 

Flytningen af krydset kan betyde øget fremkommelighed for busserne, hvis der bliver ændret på den parkeringssøgende trafik til Trangstræde. Og for at kunne ændre på det, så er der lagt op til at flytte parkeringspladser i Trangstræde til Bolværksgrunden cirka 100 meter væk. 

Alt i alt vil det betyde en lille forøgelse af antallet af parkeringspladser i Randers Midtby.

Randers Kommune forventer, at arbejdet er afsluttet til december.