Nu bliver afføring i Randers testet for corona

Randers er den seneste i en række af kommuner, der tester spildevand for Covid-19.

Fremover, når borgerne i Randers skyller ud i deres toiletter, sender de også vigtig viden om coronavirussen afsted til Statens Serum Institut.

Randers er nemlig den seneste i en række af kommuner, der tester spildevandet i kloakkerne for COVID-19.

Statens Serum Institut vil inden længe overvåge 200 renseanlæg og pumpestationer, og i den proces skal to renseanlæg i Randers nu overvåges.

Overvågningen skyldes, at smitten kan spores tidligt igennem spildevandet, og på den måde kan man hurtigt spore smitten. Det bliver blandt andet taget i brug, fordi færre lader sig teste.

Overvågning er ikke nyt

Du skal dog ikke være bekymret for, at nogen kommer og banker på din dør efter at have taget en prøve af din afføring. Renseanlæggene dækker mellem 10-25.000 mennesker, og eventuel smitte kan ikke spores til de enkelte husstande.

Kortet viser, hvilke byområder der udtages prøver fra.
Kortet viser, hvilke byområder der udtages prøver fra. Foto: Vandmiljø Randers A/S

Overvågningen af din afføring er heller ikke noget nyt. Det fortæller Martin Thau, der er programleder for teknisk optimering og udvikling i Vandmiljø Randers.

- Vi overvåger i forvejen spildevandet for forurenende stoffer. Det vil sige iltforbrugende stoffer, der kan give iltsvind og kvælstoffer og fosfor, der kan give algevækst, siger han.

Det er derfor heller ikke nogen stor opgave at foretage de nye coronaprøver.

- Det er meget nemt. Det er et spørgsmål om at bruge det udstyr og de rutiner, vi har i forvejen. Nu skal der bare udtages en ekstra delprøve, siger Martin Thau.