Millioner brugt på kæmpe vejudvidelse - men hvor bliver asfalten af?

Randers Kommune har gennem de seneste år brugt knap 30 mio. kr. på at opkøbe og nedrive ejendomme langs Århusvej.

00:30

VIDEO: Århusvej i Randers skal på sigt udvides, så en længere strækning får et ekstra spor. Ligesom der i dag er fra Hans Bojes Allé til Randersbro. Men indtil videre er der kun sket det, at en række ejendomme er købt og revet ned.

Hvis du er fra Randers eller har besøgt byen, har du formentlig holdt i kø på Århusvej. Indfaldsvejen er en af Østjyllands mest befærdede især i myldretiden.

I over 10 år har der dog været planer om en udvidelse, og der er allerede brugt mange penge på projektet.

Det hele er en del af en langsigtet plan, som nok først bliver ført ud i livet om en del år.

Frank Nørgaard (DF), formand, Miljø- og Teknikudvalget, Randers Kommune

Helt præcist har Randers Kommune spenderet 28.776.000 kroner på at opkøbe ejendomme langs vejen og rive dem ned, så der med tiden er plads til et ekstra spor.

Det fremgår af en opgørelse i 2013. Siden har der blot været mindre udgifter til projektet for vejudvidelsen.

- Der er ingen tidshorisont for, hvornår der kommer til at ske noget. Det hele er en del af en langsigtet plan, som nok først bliver ført ud i livet om en del år, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune Frank Nørgaard (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en knap to kilometer strækning af Århusvej, der tænkes udvidet. Der er planer om at udvide med et ekstra spor mod øst og bydelen Kristrup. 

Kan have lange udsigter

I midten af 1980'erne gennemførte det daværende Århus Amt en udvidelse af strækningen nord for Hans Bojes Allé til de fire spor, som der er i dag.

Den resterende strækning på knap to kilometer var aldrig med i amtets budgetter, men i infrastrukturplanen for Randers Kommune udarbejdet i 2008 gældende for projekter frem til 2035 er udvidelsen det næsthøjest prioriterede.

Læs også Asfaltarbejde færdigt til tiden: Forvent mindre støj og bedre komfort

I første omgang har kommunen arbejdet på at få opkøbt så mange ejendomme langs vejen mod bydelen Kristrup som muligt for at rive dem ned og gøre plads til den fremtidige udvidelse.

Det har indtil videre altså kostet knap 30 mio. kr. Det samlede projekt skønnes at koste 116 mio. kroner

- Et anlægsprojekt på Århusvej til over 100 mio. kr. kan imidlertid have lange udsigter. Omvendt er der ingen tvivl om, at udvidelsen vil blive nødvendig på et tidspunkt – enten af hensyn til biltrafikken eller til den kollektive trafik, lyder det fra Randers Kommune.

Artiklen fortsætter under kortet.

På kortet her er vist de ejendomme, der er opkøbt. De blå ejendomme er opkøbt af Århus Amt i forbindelse med, at der blev pålagt byggelinjer. De øvrige markerede ejendomme er dem, som kommunen tilbød at købe i 2008. De grønne ejendomme er købt. De røde ejendomme er ikke købt – enten fordi ejerne ikke har ønsket det, eller fordi der ikke er opnået enighed om prisen. De to gule ejendomme er købt senere på grund af særlige omstændigheder. Begge ejendomme er nedrevet sammen med de to naboejendomme til den sydlige ejendom. Foto: Randers Kommune

Flere muligheder i spil

Det har hele tiden været planen, at udvidelsen først skal etableres, når der kommer en ekstra bro over Randers Fjord.

Men der er flere muligheder for anvendelsen af det ekstra spor, der engang formentlig kommer.

På sigt kan man derfor få en situation, hvor der er busbaner syd for Vennelystvej, letbane nord for Vennelystvej og ét kørespor for almindelig trafik i begge retninger.

Randers Kommune

- En fremtidig letbane er forudsat at forløbe i Århusvejs tracé fra Randersbro til Vennelystvej. Dette tænkes at foregå på den måde, at vejen først udvides til fire spor, hvorefter ét af sporene i hver retning nord for Vennelystvej inddrages til letbanen, oplyser Randers Kommune.

- Før etablering af letbanen er der også den mulighed, at ét af sporene i hver retning reserveres til busbaner. På sigt kan man derfor få en situation, hvor der er busbaner syd for Vennelystvej, letbane nord for Vennelystvej og ét kørespor for almindelig trafik i begge retninger, lyder det videre.

Ingen opbakning til letbane

Politisk er der fra Frank Nørgaard i hvert fald ikke opbakning til letbanen i Randers.

- Jeg er sikker på, at købene på et tidspunkt udmunder sig i anlægsinvesteringer til gavn for trafikanterne. Men jeg tror ikke på letbanen til Randers, siger Frank Nørgaard.

Han tør samtidig ikke gætte på et årstal for, hvornår der kommer til at ske noget på Århusvej.

Læs også Stort hul i trafikeret vej: - Frygteligt, hvis der skulle ske et dødsfald

Fremkommeligheden for busser blev dog forbedret sidste år gennem et projekt med blandt andet signalregulering af lyskryds på vejen.

Løbende kommer der lignende initiativer, oplyser Randers Kommune.