Miljøet slipper for skader efter ulovligt affald

Ulovligt gipsaffald, som Overgaard Gods har spredt på markerne, har ikke skadet jord og grundvand nævneværdigt, viser undersøgelse.

I marts blev det afsløret, at Overgaard Gods, der ligger ved Havndal, i perioden 2005 til 2010 spredte omkring 20.000 ton gipsaffald på godsets marker uden at have den nødvendige tilladelse fra Randers Kommune.

Siden da har kommunen fået lavet flere undersøgelser af affaldet, og nu er resultaterne af analysefirmaet Rambølls undersøgelse kommet.

Ifølge Rambølls rapport indeholder gipsaffaldet for meget bly, zink, PSB, phthalater og olieprodukter til at blive betragtet som jordforbedrende stof eller gødning. I stedet skal det håndteres efter affaldslovgivningen.

Til gengæld konkluderer Rambøll, at hverken jord, overfladevand eller grundvand formentlig har taget skade, såfremt det er korrekt, at Overgaard Gods ikke har spredt mere affald end de 20.000 ton.

- Overgaard Gods skal nu dokumentere, at der ikke er spredt mere end de 20.000 ton gipsaffald på markerne. Viser det sig, at der er tale om mere, mener jeg, at vi skal have undersøgt jorden, siger Kasper Fuhr Christensen (SF), der er formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.