Miljøbil på pension

Giv batterier videre til vicecært

Rundt i boligforeninger, ejerforeninger og butiksgader i Randers Kommune har man kunnet se miljøbilen køre rundt og befri beboerne for farligt affald. Men nu er det slut. For i udgangen af 2013 kører miljøbilen på pension. Men det betyder ikke at affald som maling, batterier og elsparepærer bare skal smides i skraldespanden næste år.

Randers Kommune starter nemlig en viceværtsordning for farligt affald.

- Randers Kommune leverer udstyret til opsamling og opbevaring, lige som vi er behjælpelige med informationsmateriale til at dele ud til beboerne. Viceværten for farligt affald modtager affaldet fra beboerne og opbevarer det, indtil Randers Kommune henter det. Der er ingen omkostning forbundet med afhentningen af det farlige affald, der finder sted efter nærmere aftale med den stedlige vicevært for farligt affald, forklarer affaldskonsulent Jørgen Bondesen, Randers Kommune.

Ordningen gælder for boligforeninger og ejerforeninger o.l. med minimum fire boligenheder, som har en fælles affaldsløsning. Det farlige affald skal opbevares i et aflåst rum. Ligeledes skal viceværten for farligt affald skal være til stede, når Randers Kommune henter affaldet.