Massefyringer i Randers

Mejetærskerproducenten Agco, det tidligere Dronningborg Industries, i Randers fyrer 308 ansatte.

Mejetærskerfabrikken er kommet i svære vanskeligheder og fyrede 308 ansatte torsdag morgen.

Fyringerne blev bebudet i juli måned, siden har de faglige organisationer kæmpet for at bringe tallet ned. Men i dag blev der altså sat navne på fyrresedlerne.

Tilbage er kun 80 ansatte - heraf halvdelen timelønnede - på virksomheden, der i sin storhedstid beskæftigede langt over 1.000 medarbejdere.

Det er kun to månder siden at en anden af byens store hæderkronede virksomheder, Randers Reb, gik i betalingsstandsning, her mistede 80 medarbejdere deres job.

Alene inden for de seneste år er byens bryggeri, Thor, med 150 ansatte lukket, mens Esseltes 130 mand store produktion af ringbind er fjernet fra byen.