Landsby mister sin skole

Politikere lukker skole på grund af faldende elevtal

Til sommer er det slut med øve staveord og terpe tyske verber på Hald-Kærby Skole nord for Randers.

Et stort flertal i byrådet besluttede torsdag at nedlægge den lille folkeskole, fordi elevtallet fortsætter med at falde. Efter skolebestyrelsens opfattelse er der i dag så få elever, at der ikke er baggrund for en pædagogisk forsvarlig skoledrift.

Foruden Hald-Kærby Skole lukker også den lokale børnehave til sommer. Dette sker til trods for, at skolebestyrelsen havde ønsket at undersøge alle mulighederne for at bevare børnehaven i byen.

- Forvaltningen indstillede dog til byrådet, at også børnehaven skulle lukke, da man vurderede, at der var for få børn til at opretholde en institution i området. Både skolen og børnehaven vil derfor lukke pr. 1. august 2012, oplyser Randers Kommune.

Forslaget om at lukke Hald-Kærby Skole samt den lokale børnehave blev vedtaget af et stort flertal på 28 medlemmer af byrådet. Kun Beboerlistens medlemmer stemte imod.