Kommunalt varmeselskab skal tilbagebetale 116 millioner

Interne lån i strid med loven betyder nu, at over 100 millioner skal tilbagebetales.

116.393.127 kroner.

Så meget skal Verdo Varme A/S nu betale tilbage til sine fjernvarmekunder, har Forsyningstilsynet besluttet. Afgørelsen er blevet offentliggjort tirsdag middag.

Det er koncerninterne lån fra moderselskabet Verdo A/S til Verdo Varme A/S, der har bragt underselskaberne i fedtefadet.

Ifølge Forsyningstilsynet har Verdo Varme optaget lån hos Verdo, der har været for store i forhold til det nødvendige, og rentesatsen derudover været for høj.

Det har resulteret i, at fjernvarmekunder er blevet opkrævet for høje renteomkostninger i årene 2013-2019, og det er dét, der nu skal betales tilbage.

Tager afgørelsen til efterretning


TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have haft et interview med Verdo Varme A/S tirsdag, men det har ikke været muligt. De har i stedet sendt et skriftligt svar og henviser til en pressemeddelelse fra april.

- Forsyningstilsynet har nu afgjort, at Verdo Varme A/S skal tilbageføre 116 millioner kroner til varmekunderne i Randers, og vi tager afgørelsen til efterretning, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, som er CEO i Verdo A/S, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND. 

I pressemeddelelsen står der, at når sagen er afgjort, sættes tilbageførslen til kunderne i gang: 

- Som i tidligere tilfælde forventer Verdo, at beløbet vil blive tilbageført via reduktion på de fremtidige varmeregninger, sådan som det er praksis i branchen, står der i pressemeddelelsen. 

Verdo Varme kan inden for fire uger klage over afgørelsen og indbringe den for Energiklagenævnet.