Kamp mod farligt affald

Uddeler batterikuber af karton til 18.500 lejligheder

Randers Kommune udsender lige nu batterikuber af karton til samtlige 18.500 lejligheder i kommunen. 

Med batterikuberne, som er beregnet til at samle brugte batterier i, følger en opfordring til at tilmelde sig viceværtordningen for farligt affald. Det oplyser kommunen i en meddelelse.

Randers Kommune har et mål om at alle batterier, alt farligt affald og kasseret småt elektronik fra kommunes borgere skal indsamles og håndteres korrekt.

For borgere med egen skraldespand er den røde miljøkasse en velfungerende indsamlingsordning, og det forventer Affaldskontoret også at den forholdsvis nye viceværtordning bliver for etageejendomme.

 Det kræver dog at flere ejendomme tilmelder sig, og derfor gør Randers Kommune nu opmærksom på den forholdsvis nye viceværtordning.

Om det praktiske i ordningen forklarer affaldskonsulent Jørgen Bondesen fra Affaldskontoret:

- Beboerne skal udpege en "vicevært for farligt affald", som i de fleste tilfælde sikkert vil være viceværten. Kommune leverer udstyret til opsamling og opbevaring, ligesom vi er behjælpelige med informationsmateriale til at dele ud til beboerne. Viceværten for farligt affald modtager affaldet fra beboerne og opbevarer det, indtil Randers Kommune kommer og henter det. Ordningen er frivillig og koster ikke ekstra, siger han. 

Farligt affald er eksempelvis: Batterier, Malingrester, Spare- og halogenpærer, Kemikalier og gift.

Småt elektronik er eksempelvis: mobiltelefoner, håndmixere og andre elektriske apparater. 

Læs mere på: www.farligtaffald.randers.dk