Jobcenter jagter virksomheder

Tror på jobmuligheder til ledige

Jobcenter Randers har sat en storstilet jagt ind på virksomheder, som kan hjælpe de ledige i arbejde, som er i fare for at ryge ud af dagpengesystemet.

Som et led i en landsdækkende kampagne opfordrer jobcentret virksomhederne til at lukke op for nye jobmuligheder.

Missionen er, at få flest mulige af de udfaldstruede ledige tilbage i ordinære job.

- I Randers Kommune har vi godt 2600 ledige og heraf er cirka 800 i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, hvis ikke de får et job. Det berører mennesker inden for alle brancher, faggrupper og aldersgrupper. Og vi står derfor over for en ekstraordinær udfordring, som kræver en ekstraordinær indsats, siger Ole Andersen, der er arbejdsmarkedschef i Randers Kommune. 

Virksomhedskonsulenterne på Jobcenter Randers har allerede kontaktet et stort antal virksomheder, og jobcenteret forventer at have holdt møder om mulige jobåbninger med cirka 180 af kommunens virksomheder inden nytår.

- Selvom arbejdsløsheden er høj, så tror vi på, at der stadig er nogle jobmuligheder, som ikke er blevet vendt, siger Ole Andersen.

Den landsdækkende kampagne har inviteret 83.000 virksomheder med en invitation til et møde med en jobkonsulent, men kampagnen når ikke ud til alle. Derfor opfordrer Jobcenter Randers virksomheder, der ikke er blevet kontaktet, til selv at melde sig på banen.