Ingen ny skole i Dronningborg

Nyt skoleforlig præsenteret i dag

Tanken om en ny skole i Dronningborg ved Randers er blevet droppet. Det kom frem, da partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Randers Byråd i dag præsenterede deres nye skoleforlig.

Skoleforliget er blevet til, efter politikerne havde modtaget hundreder af høringssvar i forbindelse med det første udspil, og nu har partierne så justeret forliget.

Se også: Se ændringer i skoleforlig

Med ændringerne i skoleforliget bliver det samlede provenu 32 mio. kr., mens det tidligere udspil lød på 36 mio. kr.

Det nye forlig indebærer blandt andet, at overbygningerne (7.-9. klasse) på Munkholmskolen, Korshøjskolen og Fårup Skole bevares, og at overbygningselever fra Østervangsskolen flyttes til Rismølleskolen.

Derudover også at skoledistrikterne bliver justeret, så Værum flytter til Søndermarkskolens skoledistrikt og Dalbyneder flyttes til Havndal Skole.