Indsats mod øget dødelighed

Psykisk syge bliver oftere syge og dør tidligere

Foto: Colourbox

I Region Midtjylland har man fokus på at nedbringe den øgede dødelighed blandt psykisk syge.

Og i et stort sundhedsprojekt med 1500 psykiatribrugere har man nu udviklet nye metoder til, hvordan psykisk syge så kan få et sundere og længere liv.

Ifølge CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland er mennesker med psykiske sygdomme mere syge og dør 15-20 år tidligere end gennemsnitsdanskeren, blandt andet fordi de spiser mere usundt, ryger mere og bevæger sig mindre.

Fokus på fællesskab

Projektet har vist, at især fællesskab har en gavnlig effekt på at nedbringe dødeligheden.

I Randers Kommune, som har deltaget i projektet, har man omlagt en del af den individuelle bostøtte til gruppebaseret støtte for at borgere med psykiske sygdomme i fællesskab kan tage sundhedsudfordringerne op.

- Ny forskning viser, at svage sociale relationer er en selvstændig risikofaktor i forhold til død og sygdom. Så vi skal tænke sundhed meget bredt. Det handler ikke kun om at tilbyde gulerødder og motion. Hvis man sidder alene derhjemme, er det svært at ændre livsstil. Derfor lægger vi vægt på at hjælpe den enkelte med at styrke sociale færdigheder og netværk, fortæller Lene Bruhn Christensen, der er leder på socialområdet i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Center for Voksensocial i Region Midtjylland samt Herning, Holstebro, Randers og Syddjurs kommuner, og i alt har 20 socialpsykiatriske tilbud og fire regionale bosteder i Region Midtjylland udviklet metoderne inden for rammerne af projektet "Sundere liv i Socialpsykiatrien".