I kamp mod oversvømmelser: Nu etableres de første klimagader

Mandag går Vandmiljø Randers og kommunen i jorden for at etablere såkaldte klimagader, som skal sikre byen mod voldsomme oversvømmelser.

02:00

VIDEO: De første klimakasser blev sat op i Østergade i Randers i juni måned. 

Gader dækket af vand er de seneste år blevet et mindre sjældent syn over alt i verden og også i Danmark.

Derfor arbejder flere østjyske kommuner på højtryk for at komme problemerne til livs. Blandt andet i Randers, hvor de i mange år har kæmpet en hård kamp mod oversvømmelser.

Læs også Klimagader skal løse problemer med oversvømmelser i byen

Denne kamp kan snart være fortid i byen. Mandag er Vandmiljø Randers og Randers Kommune nemlig gået i jorden for at omdanne tre gader til såkaldte klimagader.

- Vi har set prognoser, som viser, at der kommer mere og mere vand, så vi har set på, hvordan vi kan beskytte byen og borgerne, hvis der kommer en 100-årshændelse. Vi håber, at klimagaderne er løsningen, siger Jan Poulsen, der er projektleder på klimatilpasningen hos Vandmiljø Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang er det tre gader, der skal omdannes til klimagader. Foto: Vandmiljø Randers

Arbejdet med at anlægge regnvandsløsninger begynder mandag i Burschesgade og Provstegade, mens Østergade blive omdannet i november.

- Vi ser dem som demogader, da vi i første omgang prøver at lave et design, som passer til byen og de forbrugsmønstre, der er – altså blandt andet til handicappet, bilister og cyklister, siger Jan Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Med de nye regnvandsanlæg vil regnvandet og spildevandet også blive adskilt fra hinanden. Det betyder, at vandet heller ikke vil flyde sammen, når der i fremtiden er voldsomme skybrud.

Butchesgade bliver grønnere. Foto: Vandmiljø Randers

En fornuftig løsning

Ifølge en bæredygtighedsekspert er det en god løsning, man har fundet på i Randers.

- Det er meget fornuftigt, det de gør i Randers. Det drejer sig jo om at finde nogle løsninger, der kan håndtere al det her nedbør. Det er ikke noget, der sker hver dag, men når det sker, giver det massive problemer, sagde bæredygtighedsekspert fra Bæredygtig Business Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND den 25. juni.

De små riste i Provstegade erstattes af en lang rist og en rende.  Foto: Vandmiljø Randers

Ifølge Vandmiljø Randers er løsningen samtidig den billigste på den korte og lange bange, selvom klimagaderne koster plads og parkeringspladser.

Målet er, at gravearbejdet er færdigt til Black Friday den 29. november.

00:50

VIDEO: Hør bæredygtighedsekspert fra Bæredygtig Business Steffen Max Høgh fortælle mere om, hvilke klimaudfordringer byer som Randers vil opleve. Videoen er fra den 25. juni.

Luk video

Burschesgade bliver grønnere

  • Den brolagte midterrabat sløjfes og omdannes til vejbane, så vejens bredde bevares.

  • Pladsen fra rabatten flyttes hen mod fortovet, hvor der etableres grønne bede, som skal håndtere regnvand fra Burschesgade og Slotspladsen og herefter lede vandet ned i kloaksystemet.

  • Der etableres også en rende i Burschesgade, hvor vandet skal løbe synligt igennem.
  • På sigt skal det være muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det kommende store regnvandsbassin for enden af Østervold.
  • Af hensyn til trafik og sikkerhed bliver den nederste dobbeltsporede del af Burschesgade mod Dytmærsken midlertidigt ensrettet.

En lang rende i Provstegade

  • Alle små riste i vejen lukkes og erstattes af en lang rist, som følger gadens forløb.

  • For enden af Provstegade mod Østervold vil vandet midlertidigt blive ledt ned i kloaksystemet.

  • Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kanal på Østervold.
  • Kørsel helt hen til ejendommene på Provstegade vil være begrænset i perioder, men forbipasserende vil under hele graveperioden kunne gå forbi.
  • Provstegade forventes færdig allerede i slutningen af oktober, og bliver derfor færdig før Burschesgade.